Hlavní obsah

přinést

Dokonavé sloveso

  1. (donést) komu co bringhovor. get(skočit pro) fetch sb sthMám vám přinést ...?Shall I bring you ...?Přines mi další sklenici.Get me another glass.
  2. přen.(zprávu ap.) co bring sthpřen.(otisknout článek) runpřen.(sdělit) communicate
  3. přen.(mít za následek) co bring (about)přen.(způsobit) produce, cause sth

Vyskytuje se v

omluvenka: přinést omluvenkuprovide a written excuse

přinést si: přinést si s sebou cobring sth with one

dobrota: Buď té dobroty a přines mi...Be so kind and fetch me ...

dovolit si: Dovolil jsem si přinést ...I took the liberty of bringing ...

ovoce: přen. přinést (své) ovocebear fruit

fetch: fetch sb sth, sth for sbpřinést komu co, zajít komu pro co

fetch: Fetch!Aport!, Přines!

offering: make an offeringpřinést oběť, obětovat bohům

sacrifice: make sacrifice(s)přinést oběť

story: run a storypřinést reportáž

bring: Who has brought it?Kdo to přinesl?

get: Go and get me another glass.Běž a přines mi další sklenici.

herself: She brought it herself.Přinesla to sama.

nothing: Money brought nothing but trouble.Peníze nepřinesly nic než potíže.

logjam: publ. break the logjampřinést posun v patové situaci v komunikaci ap.