Hlavní obsah

přinést

Dokonavé sloveso

  1. (donést) komu co bringhovor. get(skočit pro) fetch sb sthMám vám přinést ...?Shall I bring you ...?Přines mi další sklenici.Get me another glass.
  2. přen.(zprávu ap.) co bring sthpřen.(otisknout článek) runpřen.(sdělit) communicate
  3. přen.(mít za následek) co bring (about)přen.(způsobit) produce, cause sth

Vyskytuje se v

omluvenka: přinést omluvenkuprovide a written excuse

přinést si: přinést si s sebou cobring sth with one

dobrota: Buď té dobroty a přines mi...Be so kind and fetch me ...

dovolit si: Dovolil jsem si přinést ...I took the liberty of bringing ...

ovoce: přen. přinést (své) ovocebear fruit

fetch: přinést komu co, zajít komu pro cofetch sb sth, sth for sb

offering: přinést oběť, obětovat bohůmmake an offering

sacrifice: přinést oběťmake sacrifice(s)

story: přinést reportážrun a story

bring: Kdo to přinesl?Who has brought it?

get: Běž a přines mi další sklenici.Go and get me another glass.

herself: Přinesla to sama.She brought it herself.

nothing: Peníze nepřinesly nic než potíže.Money brought nothing but trouble.

logjam: přinést posun v patové situaci v komunikaci ap.publ. break the logjam

přinést: Mám vám přinést ...?Shall I bring you ...?