Hlavní obsah

vnést

Dokonavé sloveso

  1. (uplatnit něco) co kam bring sth in(to) sth(zavést) introducepřen. injectMohlo by to do situace vnést trochu světla.It could shed light on the situation.
  2. (nesením dopravit dovnitř) co kam carry, take, bring sth in(to) sth

Vyskytuje se v

vzruch: vnést trochu vzruchu do čehobring some excitement into sth

světlo: vnést světlo do čehoshed light on sth

život: vnést do čeho trochu životaliven sth up a bit, put more life into sth

cast: vnést pochybnosti do čeho, zpochybnit cocast doubt on sth

cheer: vnést trochu dobré nálady do čehobring some cheer into sth

shed: osvětlit co, vnést světlo do čehoshed light on sth

alive: oživit koho/co i přen., učinit co zajímavějším, vnést život do čeho vyprávěníbring sb/sth alive

vnést: Mohlo by to do situace vnést trochu světla.It could shed light on the situation.