Hlavní obsah

ask [ɑːsk]

Vyskytuje se v

ask in: pozvat koho dálask sb in

ask out: pozvat (někam) koho ven, na rande ap.ask sb out

alms: žebratask for alms

hand: požádat koho o (vý)pomoc s čímask sb for a hand with sth

permission: (po)žádat o dovoleníask (for) permission

riddle: dát komu hádankuask sb a riddle

direction: zeptat se na cestuask (for) directions

free: Nebojte se zeptat.Feel free to ask.

harm: Za zeptání nic nedáš.There's no harm in asking.

keep: Pořád se mě ptá ...He keeps asking me ...

myself: Ptám se sám sebe ...I ask myself ...

question: ptát se, dotazovat seask questions

time: Zeptal se mě, kolik je hodin.He asked me the time.

way: Budeme se muset zeptat na cestu.We'll have to ask the way.

without: Udělala to, aniž by se mě zeptala.She did it without asking me.

dotaz: položit dotazask a question, make a query

nemožný: žádat nemožnéask for the impossible

otázka: položit komu/odpovědět na otázkuask sb/answer a question

podle: podle mne/mého o názoruin my opinion/view, if you ask me, to my mind

položit: položit komu otázkuask sb a question, put a question to sb

rada: (po)žádat koho o raduask sb's advice

souhlas: požádat koho o souhlasask sb for permission, form. request sb's consent

upomenout: upomenout koho o vrácení čehorequest/ask sb to return sth

vyzvat: vyzvat koho k tanciask sb to dance

cesta: zeptat se na cestuask (for) directions, ask the way

jestli: Zeptej se ho, jestli přijde.Ask him whether he will come.

klást: klást komu otázkyask sb questions

pára: Nemám páru. netušímI don't have a clue., (I have) no idea., Ask me another.

pozdravovat: John vás všechny pozdravuje.John says hi to everyone., John asked me to give his regards to everyone.

pozvat: pozvat někam koho na rande ap.ask sb out

požádat: Mohu vás o něco požádat?May I ask you for something?, Will you do me a favour?

právě: Právě o to žádal.That's what he asked for.

prominutí: prosit koho o prominutíask sb's pardon

prosba: Mám na vás prosbu.I have a favour to ask you.

přímo: zeptat se koho přímo bez skrupulíask sb point blank

přistoupit: Přistoupil ke mně a zeptal se ...He approached me and asked ...

ptát se: Ptal jsem se ho na jeho práci.I asked him about his job.

smělý: Že jsem tak smělý ...If I may dare ask ...

stydět se: Nestyďte se zeptat.Don't be shy to ask.

svolení: (po)žádat koho o svoleníask sb's permission

tanec: vyzvat koho k tanciask sb to dance

tiše: tiše hovořit/se zeptattalk/ask quietly/in a quiet voice

víc: Co víc si můžeš přát?What more can you ask (for)?

vzkazovat: Vzkazuje vám, že ...He asked/wanted me to tell you that ...

zeptání: Za zeptání nic nedáš.There's no harm in asking.

zeptat se: Zeptal se ho na to?Did he ask him about it?

koledovat si: Koleduješ si.You are asking for trouble.

stačit: Stačí říct.Just say the word., You only need to ask.

ask: sth (po)žádat, (po)prosit o co chtít získatask for