Hlavní obsah

jestli

Spojka

  1. (zda) whether, ifve větě zjišťovací může být po if čas budoucí s willZeptej se ho, jestli přijde.Ask him whether he will come.
  2. (za podmínky) ifve větě podmínkové po if se obvykle nevyskytuje budoucí čas s will pokud nejde o zdůrazněníJestli přijde, zeptám se ho.If he comes I will ask him.

Částice

Vyskytuje se v

chtít: Jestli chcete.If you please/like/want to.

nevhod: Jestli je vám to nevhod ...If it doesn't suit you ...

plést se: Jestli se nepletu, ...If I'm not mistaken, ...

podívat se: Podívej se jestli to drží.Check if it holds.

říkat si: Říkal jsem si, jestli byste ...I was wondering if you ...

zajímat: Zajímalo by mne, jestli ...I would like to know if..., I wonder if ..., I'm interested to know if ...

zvědavý: Jsem zvědavý, jestli to pošle.I wonder if he'll send it.

propadnout se: Ať se propadnu, jestli ...I'll be damned if ...

so: if sojestli ano, je-li tomu tak

anyone: If anyone deserves it, it's you.Jestli si to někdo zaslouží, pak jsi to ty.

be: If we are to manage it ...Jestli to máme zvládnout ...

case: in case you didn't noticejestli sis nevšiml

if: If there was any disappointment it was temporary.Jestli bylo nějaké zklamání, bylo jen dočasné.

inclined: If you are so inclinedJestli máte chuť

inconvenient: If it is inconvenient for you ...Jestli ti to nevyhovuje/se ti to nehodí ...

please: If you please.Jestli chcete.

tell: You can't tell whether he's joking.Nepoznáš, jestli si dělá legraci.

whether: whether it's a good or bad ideajestli je to dobrý nebo špatný nápad