Hlavní obsah

its [ɪts]

Zájmeno

  • jeho, její, svůj, svojí o věci, zvířeti, dítětibezrodé přivlastňovací zájmenoThe dog lifted its head.Pes zvedl hlavu.

Vyskytuje se v

accord: of its own accordsamo (od sebe) bez cizího přičinění

at: be at itdělat to, být v tom provádět jistou činnost

be: if it wasn't forkdyby nebylo, nebýt koho/čeho

beat: (it) beats meto nechápu, to netuším, to mi nejde do hlavy/na rozum

beat: beat itzmiz, vypadni, běž mi z očí

beat: Can you beat it?Chápeš to? výraz údivu, znepokojení

beat: beat sb to it/sthpředběhnout, předejít koho v čem, být rychlejší než kdo v čem v podniknuté věci ap.

bed: sb has made their bed, and now they must lie in itjak si kdo ustele, tak si lehne, co si kdo nadrobí, to si taky sní

believe: believe it or notvěř(te) tomu nebo ne

best: best of (it) allnejlepší na tom je/bylo ...

big: make it biguspět, dotáhnout to daleko, prorazit

bolt: make a bolt for itvzít do zaječích, vzít roha, utéct

bother: It's no bother.To není žádný problém., Udělám to rád. při nabídce pomoci

bring on: Bring it on!Tak pojď., Tak se ukaž. jsem na tebe připraven ap.

bugger: bugger (it)sakra, do prdele, do hajzlu

burst: burst its banksvystoupit z břehů řeka

business: it is none of sb's businessdo toho komu nic není, to se koho netýká

cake: want to have one's cake and eat itchtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, chtít mít obojí ačkoli to nelze

chuck: chuck it allse vším praštit, vykašlat se na všechno

coin: be coining it (in)hrabat, mastit si kapsu rychle bohatnout, často nezaslouženě

come: have it coming to onezasloužit si, koledovat si o co trest ap.

come: come to think of itvlastně, když nad tím tak přemýšlím uvození zřejmého ap.

come off: Come off it!Nekecej!, Nech toho!

conclusion: It was a foregone conclusion.Bylo to předem jasné., To se dalo čekat.

cool: cool ituklidni se

cop: cop itslíznout si to, schytat to, vypít si to

crack: be not all it's cracked up to benebýt takový zázrak, jak se povídá, nebýt zase tak extra, nebýt zas takový zázrak

cut: not cut itnemít na to, nemoci se rovnat nebýt zdaleka tak dobrý

damn: Damn (it)!Hergot!, Sakra!, Krucinál!

darn: darn itdo háje, sakra zvolání

dash: Dash (it all)hrome!, zatraceně!

day: call it a dayzabalit to, skončit co, nechat toho

day: has had its daybýt (už) pasé, mít to nejlepší za sebou

dish out: dish it outto sb hovor. dát co proto komu

doubt: I doubt it.(O tom) pochybuji.

dream: wouldn't dream of itani (ve snu) by mě to nenapadlo něco udělat

easy: Easy does it.Opatrně., Pomalu., Zlehka. při přemísťování velkého předmětu ap.

easy: take it easynedělat si starosti, nenamáhat se

entirety: in its entiretyv celku, jako celek, celý, v celém (svém) rozsahu

face: on the face of itna první pohled, při zběžném pohledu

face: Let's face itPřiznejme si (to)., Co si budeme nalhávat.

far: far from itvůbec ne, právě naopak

far: far be it from me to do sthnechci co nesouhlasit ap.

far: as far as it goes(jen) do určité míry pravdivý, dobrý ap.

for: if not for, were it not forsb/sth nebýt, kdyby nebylo koho/čeho

for: it's for sbje to na kom rozhodnutí ap.

forget: Forget itNa to zapomeň! důrazné odmítnutí návrhu ap., Zapomeň na to., Pusť to z hlavy. nedělej si s tím starosti

fun: do sth for (the) fun (of it)(u)dělat co jen tak pro zábavu

funeral: It's your funeral.To je tvůj problém., To je tvoje věc.

game: it is all part of the gameto patří k věci

go: Go for it.Jdi do toho., Jdi na to.

gun: gun it/(the engine)šlápnout/dupnout na to/plyn, osolit to v autě ap.

hack: sb can't hack itkdo hovor. na to nemá schopnosti ap.

had: have had itbýt vyřízený, mít to spočítané mít vážně potíže či žádnou šanci uspět

had: I have had itmám toho (už) dost/plné zuby

ham: ham it up(záměrně) přehrávat herec

hand: have to hand it to sbuznat, muset nechat komu něčí schopnosti

harm: it does no harm to do sth, there is no harm in doing sthnikomu neublíží, když udělá co, nic se nestane, když se udělá co

have: rumour has it thatříká se, že

have: have it in for sbmít spadeno/pifku na koho, nemoci vystát koho

have: have it in onemít to v sobě schopnosti, umění ap.

have: have it off/away with sbrozdat si to, rozdávat si to, vyspat se s kým

have: have it out with sbvyřídit si to, vyříkat si to s kým, otevřeně si promluvit s kým

hell: for the hell of itjenom tak (ze srandy), z legrace beze smyslu

high: it is high timeje nejvyšší čas, je načase

hold: Hold it.Počkat., Moment., Zadrž.

hoof: hoof itšlapat pěšky

hoof: hoof ittrsat

hop: Hop it.Padej!, Odpal!

if: it's not as ifne že by co

it: it's not (simply) thatne že by, není to (jen) proto že při udávání dalších důvodů

job: it is just the jobto je přesně ono to chci

keep: keep at itpokračovat v tom v něčem započatém i přes nesnáze ap., nevzdávat to

leave out: Leave it out.Nech(te) toho!

let: let it gonech to být/plavat, přejít to, vykašlat se na to už neřešit

life: It's my life.To je můj smysl života/mé vše. to nejdůležitější v životě

like: It's just like her/him.To je celá ona/celý on., To je pro ni/něj typické.

lorry: It has fallen off the back of a lorry.Je to kradené/za pět prstů. zboží

lose: lose itvypěnit, ztratit nervy rozčílit se

lose: lose itzbláznit se, zešílet

made: have (got) it madebýt za vodou uspět ap.

make: make itswh dostat se, dorazit kam včas, stihnout to kam

make: make itzvládnout to, dokázat to, uspět o obtížném

make: cannot make itto sth nemoci přijít/dorazit/dostavit se kam na schůzku ap.

make up: make (it) upsmířit se, udobřit se

make up to: make it up tosb vynahradit to, oplatit to komu, revanšovat se komu

matter: It doesn't matter.To nevadí.

matter: It doesn't matterTo je jedno., Na tom nesejde. při výběru z možností ap.