Hlavní obsah

forget [fəˈget]

Slovesopt -got, pp -got/-gotten

  1. Forget it Na to zapomeň! důrazné odmítnutí návrhu ap., Zapomeň na to., Pusť to z hlavy. nedělej si s tím starosti

Vyskytuje se v

lie: lie forgotten/hiddenbýt zapomenutý/ukrytý

all: He has been all but forgotten.Byl téměř zapomenut.

ovládat se: lose one's self-control, forget osf, ztratit nervy lose one's temper, hovor. flip one's lid/toppřestat se ovládat

na: Forget (about) it.Zapomeň na to.

nechat: Let's drop this subject., zapomeneme na to Let's forget it.Nechme toho.

text: forget one's lineszapomenout text herec

úplně: I completely forgot., It completely slipped my mind.Úplně jsem zapomněl.

zapomenout: I forgot his name.Zapomněl jsem jeho jméno.

zapomínat: I keep forgetting that ...Pořád zapomínám, že ...

hlava: get sth out of one's head, dismiss, forget sthpustit co z hlavy

zapsat: keep sth in mind, not to forget sthzapsat si co za uši

forget: forget osfpřestat se ovládat, zapomenout se začít se chovat nepřístojně ap.