Hlavní obsah

forget [fəˈget]

Slovesopt -got, pp -got/-gotten

  1. Forget it Na to zapomeň! důrazné odmítnutí návrhu ap., Zapomeň na to., Pusť to z hlavy. nedělej si s tím starosti

Vyskytuje se v

lie: lie forgotten/hiddenbýt zapomenutý/ukrytý

all: He has been all but forgotten.Byl téměř zapomenut.

ovládat se: přestat se ovládatlose one's self-control, forget osf, ztratit nervy lose one's temper, hovor. flip one's lid/top

na: Zapomeň na to.Forget (about) it.

nechat: Nechme toho.Let's drop this subject., zapomeneme na to Let's forget it.

text: zapomenout text herecforget one's lines

úplně: Úplně jsem zapomněl.I completely forgot., It completely slipped my mind.

zapomenout: Zapomněl jsem jeho jméno.I forgot his name.

zapomenout: Nezapomeň(te) na to.Don't forget about it., Remember that.

zapomenout: Abych nezapomněl! musím to říct ap.Before I forget!, While I remember.

zapomenout: Zapomněl jsem koupit mléko.I forgot to buy milk.

zapomínat: Pořád zapomínám, že ...I keep forgetting that ...

hlava: pustit co z hlavyget sth out of one's head, dismiss, forget sth

zapsat: zapsat si co za ušikeep sth in mind, not to forget sth