Hlavní obsah

job [dʒɒb]

Podstatné jméno

  1. práce, zaměstnání, (pracovní) místoI am looking for a job.Hledám práci.job vacanciesvolná pracovní místajob creationvytváření pracovních místjob markettrh práce, pracovní trhout of a jobnezaměstnaný, bez práceget a jobsehnat práci
  2. úkol k provedeníbe up to the jobmít na to schopnosti k zvládnutí úkolu ap.
  3. hovor.námaha, dřina, fuška
  4. přen.podvod, machinace, čachry

Vyskytuje se v

devil: devil's own jobpekelná práce velmi obtížná

full-time: full-time jobpráce na plný úvazek

applicant: job applicantuchazeč o práci

apply: apply for a jobžádat o místo, ucházet se o práci

boob: hovor. get a boob jobnechat si udělat silikony zvětšit prsa

centre: BrE job centrezprostředkovatelna práce

creation: job creationtvorba pracovních míst

cushy: cushy jobteplé místečko, zašívárna

dead end: dead-end jobzaměstnání bez budoucnosti bez možnosti postupu ap.

desk: desk jobkancelářská práce u psacího stolu

dissatisfaction: job dissatisfactionnespokojenost s prací, pracovní nespokojenost

half-time: half-time jobpráce na půl úvazku

hunt: be on a job huntshánět práci

loss: job lossztráta práce

low: low-level jobnízká pracovní pozice

objective: job objectivespopis/náplň práce

part-time: part-time jobpráce na částečný úvazek

plum: plum jobteplé místečko

prestige: high-prestige jobs(vysoce) prestižní zaměstnání

put-up: put-up jobtrik, hovor. bouda, habaďůra na lidi

satisfaction: job satisfactionspokojenost se zaměstnáním, pracovní uspokojení

seeker: job seekerslidé hledající práci, uchazeči o zaměstnání

semi-skilled: semi-skilled jobspráce vyžadující částečnou kvalifikaci/zaučení hl. dělnické

sloppy: do a sloppy job of sthodbýt, odfláknout co práci ap.

training: on-the-job trainingškolení při práci

vacation: vacation jobprázdninová brigáda

wage: low-wage jobsšpatně placená zaměstnání

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

danger: He is in danger of losing his job.Hrozí mu, že přijde o práci.

fine: You're doing a fine job.Odvádíte skvělou práci.

increasingly: It's increasingly difficult to get a job.Je stále těžší sehnat práci.

offer: I was offered a job.Byla mi nabídnuta práce.

shunt: They were shunted to different jobs.Přesunuli je na jiné práce.

will: By March she will have lost her job.Do března přijde o práci.

částečný: částečný pracovní úvazekpart-time job

holka: přen. holka pro všechnodogsbody, girl Friday, odd-job man

místo: volná (pracovní) místajob vacancies

nezaměstnanost: podpora v nezaměstnanostiunemployment benefit(s), hovor. dole, BrE, form. job seeker's allowance

plný: (práce na) plný úvazekfull-time job

podpora: pobírat podporu v nezaměstnanostireceive unemployment benefits, BrE receive job seeker's allowance

poloviční: (práce na) poloviční úvazekhalf-time job

práce: úřad práceemployment office, BrE job centre

prázdninový: prázdninová brigádasummer job

přijímací: přijímací pohovor(y)(job) interview(ing)

příležitost: pracovní příležitostjob opportunity, volné místo vacancy, opening

shánět: shánět prácilook for work, hovor. job-hunt

střídat: často střídat zaměstnáníchange jobs frequently, be a job-hopper

uchazeč: uchazeč o prácijob applicant

úřad: úřad prácehl. BrE employment office, zprostředkovatelna BrE job centre, v kontextu ČR též labour office

úvazek: práce na částečný/plný úvazekpart-time/full-time job

volný: volná (pracovní) místajob vacancies, openings

zkrácený: (zaměstnání na) zkrácený úvazekpart-time job

žádat: žádat o místo/práciapply for a job

žadatel: žadatel o práci/vízumjob/visa applicant

žádost: žádost o zaměstnáníjob application, application for a job

hledat: Hledám práci.I'm looking for a job.

nabídnout: Byla mi nabídnuta práce na ...I was offered a job at ...

najít: najít (si) prácifind/get a job

odbýt: Zase to odbyl.He did a sloppy job again.

odvést: Odvedli jste dobrou práci.You have done a good job.

práce: Hledám práci.I am looking for a job.

ptát se: Ptal jsem se ho na jeho práci.I asked him about his job.

půl: práce na půl úvazkuhalf-time job

skončit: V práci skončil. odešelHe quit his job.

stočit se: Řeč se stočila na jeho práci.The conversation turned to his job.

těšit: Jeho práce ho těší.He enjoys his job.

trvalý: trvalé zaměstnánípermanent job

víc: Mám více zaměstnání.I work multiple jobs.

vystřídat: vystřídat několik zaměstnáníchange jobs several times, go through several jobs

mít: mít na tofinančně can afford it, schopnostmi have what it takes, na daný úkol be up to the job