Hlavní obsah

job [dʒɒb]

Vyskytuje se v

devil: devil's own jobpekelná práce velmi obtížná

full-time: full-time jobpráce na plný úvazek

job: jobs for the boysfunkce (udělované) z protekce

applicant: job applicantuchazeč o práci

apply: apply for a jobžádat o místo, ucházet se o práci

boob: hovor. get a boob jobnechat si udělat silikony zvětšit prsa

centre: BrE job centrezprostředkovatelna práce

creation: job creationtvorba pracovních míst

cushy: cushy jobteplé místečko, zašívárna

dead end: dead-end jobzaměstnání bez budoucnosti bez možnosti postupu ap.

desk: desk jobkancelářská práce u psacího stolu

dissatisfaction: job dissatisfactionnespokojenost s prací, pracovní nespokojenost

half-time: half-time jobpráce na půl úvazku

hunt: be on a job huntshánět práci

low: low-level jobnízká pracovní pozice

part-time: part-time jobpráce na částečný úvazek

plum: plum jobteplé místečko, vysněné zaměstnání

prestige: high-prestige jobs(vysoce) prestižní zaměstnání

put-up: put-up jobtrik, hovor. bouda, habaďůra, obl. fligna na lidi

satisfaction: job satisfactionspokojenost se zaměstnáním, pracovní uspokojení

seeker: job seekerslidé hledající práci, uchazeči o zaměstnání

semi-skilled: semi-skilled jobspráce vyžadující částečnou kvalifikaci/zaučení hl. dělnické

sloppy: do a sloppy job of sthodbýt, odfláknout co práci ap.

training: on-the-job trainingškolení při práci

vacation: vacation jobprázdninová brigáda

wage: low-wage jobsšpatně placená zaměstnání

before: Her children come before her job.Děti jsou pro ni přednější než práce.

danger: He is in danger of losing his job.Hrozí mu, že přijde o práci.

fine: You're doing a fine job.Odvádíte skvělou práci.

increasingly: It's increasingly difficult to get a job.Je stále těžší sehnat práci.

offer: I was offered a job.Byla mi nabídnuta práce.

shunt: They were shunted to different jobs.Přesunuli je na jiné práce.

will: By March she will have lost her job.Do března přijde o práci.

částečný: part-time jobčástečný pracovní úvazek

holka: dogsbody, girl Friday, odd-job manpřen. holka pro všechno

místo: job vacanciesvolná (pracovní) místa

nezaměstnanost: unemployment benefit(s), hovor. dole, BrE, form. job seeker's allowancepodpora v nezaměstnanosti

plný: full-time job(práce na) plný úvazek

podpora: receive unemployment benefits, BrE receive job seeker's allowancepobírat podporu v nezaměstnanosti

poloviční: half-time job(práce na) poloviční úvazek

práce: employment office, BrE job centreúřad práce

prázdninový: summer jobprázdninová brigáda

přijímací: (job) interview(ing)přijímací pohovor(y)

příležitost: job opportunity, volné místo vacancy, openingpracovní příležitost

shánět: look for work, hovor. job-huntshánět práci

střídat: change jobs frequently, be a job-hopperčasto střídat zaměstnání

uchazeč: job applicantuchazeč o práci

úřad: hl. BrE employment office, zprostředkovatelna BrE job centre, v kontextu ČR též labour officeúřad práce

úvazek: part-time/full-time jobpráce na částečný/plný úvazek

volný: job vacancies, openingsvolná (pracovní) místa

zkrácený: part-time jobzaměstnání na zkrácený úvazek

žádat: apply for a jobžádat o místo/práci

žadatel: job/visa applicantžadatel o práci/vízum

žádost: job application, application for a jobžádost o zaměstnání

hledat: I'm looking for a job.Hledám práci.

nabídnout: I was offered a job at ...Byla mi nabídnuta práce na ...

najít: find/get a jobnajít (si) práci

odbýt: He did a sloppy job again.Zase to odbyl.

odvést: You have done a good job.Odvedli jste dobrou práci.

ptát se: I asked him about his job.Ptal jsem se ho na jeho práci.

půl: half-time jobpráce na půl úvazku

skončit: He quit his job.V práci skončil. odešel

stočit se: The conversation turned to his job.Řeč se stočila na jeho práci.

těšit: He enjoys his job.Jeho práce ho těší.

trvalý: permanent jobtrvalé zaměstnání

víc: I work multiple jobs.Mám více zaměstnání.

vystřídat: change jobs several times, go through several jobsvystřídat několik zaměstnání