Hlavní obsah

applicant [ˈæplɪkənt]

Vyskytuje se v

rival: rival applicantsuchazeči o stejné místo

visa: visa applicantžadatel o vízum

předkladatel: předkladatel žádostiapplicant

uchazeč: uchazeč o prácijob applicant

žadatel: žadatel o práci/vízumjob/visa applicant

málo: málo zájemcůtoo few applicants