Hlavní obsah

nabídnout

Dokonavé sloveso

  1. (k užití ap.) co komu offer sb sth, sth to sbform. proffer(poskytnout úvěr) grantByla mi nabídnuta práce na ...I was offered a job at ...Mohu vám nabídnout ...?Can/May I offer you ...?nabídnout sňatek komupropose (marriage) to sb
  2. (do dražby ap.) offer(dražební cenu) bid

Vyskytuje se v

rezignace: nabídnout rezignacioffer one's resignation

sňatek: nabídnout sňatek komupropose (marriage) to sb

nabídnout se: Nabídl se, že mě odveze domů.He offered to drive me home.

nabídnout si: Nabídněte si coHelp yourself to sth

vám: Co vám mohu nabídnout?What can I offer you?

arm: nabídnout komu ráměoffer sb one's arm

bidder: nejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvícthe highest bidder

bribe: nabídnout komu úplatekoffer sb a bribe

offer: nabídnout/podat komu ruku na usmířenou ap.offer one's hand to sb

recommend: mít spoustu výhod, mít hodně co nabídnouthave much to recommend one

resignation: nabídnout/stáhnout svoji demisioffer/withdraw one's resignation

help: Nabídněte si sušenky.Help yourself to some cakes.

some: Vezměte si!, Nabídněte si!Have some!

to: Nabídl jsem mu to.I offered it to him.

nabídnout: nabídnout sňatek komupropose (marriage) to sb