Hlavní obsah

nabídnout

Dokonavé sloveso

  1. (k užití ap.) co komu offer sb sth, sth to sbform. proffer(poskytnout úvěr) grantByla mi nabídnuta práce na ...I was offered a job at ...Mohu vám nabídnout ...?Can/May I offer you ...?nabídnout sňatek komupropose (marriage) to sb
  2. (do dražby ap.) offer(dražební cenu) bid

Vyskytuje se v

rezignace: nabídnout rezignacioffer one's resignation

sňatek: nabídnout sňatek komupropose (marriage) to sb

nabídnout se: Nabídl se, že mě odveze domů.He offered to drive me home.

nabídnout si: Nabídněte si coHelp yourself to sth

vám: Co vám mohu nabídnout?What can I offer you?

arm: offer sb one's armnabídnout komu rámě

bidder: the highest biddernejvyšší dražitel, kdo nabídne nejvíc

bribe: offer sb a bribenabídnout komu úplatek

offer: offer one's hand to sbnabídnout/podat komu ruku na usmířenou ap.

recommend: have much to recommend onemít spoustu výhod, mít hodně co nabídnout

resignation: offer/withdraw one's resignationnabídnout/stáhnout svoji demisi

help: Help yourself to some cakes.Nabídněte si sušenky.

offer: I was offered a job.Byla mi nabídnuta práce.

some: Have some!Vezměte si!, Nabídněte si!

to: I offered it to him.Nabídl jsem mu to.