Hlavní obsah

enemy [ˈenəmɪ]

Podstatné jméno-ie-

  1. nepřítel člověkpublic enemyveřejný nepřítel hrozba pro veřejnost
  2. odpůrce vlády ap.

Vyskytuje se v

arch: arch-enemy, arch-foe, arch-rivalúhlavní nepřítel

deadly: deadly enemiesnepřátelé na život a na smrt

make: make an enemy of sbznepřátelit si koho

mortal: mortal enemyúhlavní nepřítel

dominate: areas dominated by the enemyoblasti ovládané nepřítelem

smrt: deadly enemiesnepřátelé na život a na smrt

úhlavní: arch-enemy, arch-foe, principal enemyúhlavní nepřítel

nepřátelský: enemy countryvoj. nepřátelská země

nepřítel: make enemies(na)dělat si nepřátele

porazit: The enemy has been defeated.Nepřítel byl poražen.

postavit se: They faced the enemy.Postavili se nepříteli.

poznat: Know your enemy.Poznej (svého) nepřítele.

přejít: go over to the enemypřejít k nepříteli

útočit: attack the enemyútočit na nepřítele

vzdát se: They surrendered to the enemy.Vzdali se nepříteli.

zaútočit: They attacked the enemy.Zaútočili na nepřítele.

zničit: destroy the enemyzničit nepřítele

enemy: public enemyveřejný nepřítel hrozba pro veřejnost