Hlavní obsah

nepřítel

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (protivník) enemykniž. foe(na)dělat si nepřátelemake enemies
  2. (odpůrce) opponent(nenávistný) hater

Vyskytuje se v

smrt: nepřátelé na život a na smrtdeadly enemies

úhlavní: úhlavní nepřítelarch-enemy, arch-foe, principal enemy

porazit: Nepřítel byl poražen.The enemy has been defeated.

postavit se: Postavili se nepříteli.They faced the enemy.

poznat: Poznej (svého) nepřítele.Know your enemy.

přejít: přejít k nepříteligo over to the enemy

útočit: útočit na nepříteleattack the enemy

vzdát se: Vzdali se nepříteli.They surrendered to the enemy.

zaútočit: Zaútočili na nepřítele.They attacked the enemy.

zničit: zničit nepříteledestroy the enemy

arch: úhlavní nepřítelarch-enemy, arch-foe, arch-rival

deadly: nepřátelé na život a na smrtdeadly enemies

enemy: veřejný nepřítel hrozba pro veřejnostpublic enemy

hater: nepřítel žen, misogynwoman-hater

mortal: úhlavní nepřítelmortal enemy

dominate: oblasti ovládané nepřítelemareas dominated by the enemy

bed: bed capacitylůžková kapacita

capacity: creative capacitiestvůrčí schopnosti

diminished: práv. diminished capacity/responsibilityzmenšená/snížená příčetnost, snížená trestní odpovědnost omezená schopnost posoudit závažnost svého činu užitá při obhajobě

fiduciary: práv. fiduciary capacityfunkce zmocněnce

germination: germination capacityklíčivost

heat: tech. heat capacitytepelná kapacita, měrné teplo

legal: legal capacityprávní způsobilost, způsobilost k právům a úkonům

load: tech. load-carrying capacitynosnost, ložná kapacita auta ap.

official: in an official capacityz úřední moci, oficiálně ze své oficiální pozice

overload: overload capacitypřetížitelnost

radiant: radiant capacityzářivost, sálavost

stadium: stadium-capacity audiencevyprodaný stadion

static: tech. static load capacitystatická únosnost

transmission: transmission capacitypřenosová kapacita

potenciál: military potential/capacityvojenský potenciál

provozní: working capacitytech. provozní kapacita

sezení: number of seats, seating capacity(počet) míst k sezení

způsobilost: legal capacityprávní způsobilost, způsobilost k právním úkonům

naplno: operate at full capacityjet naplno výroba ap.