Hlavní obsah

bummer [ˈbʌmə]

Vyskytuje se v

bummer: mít den blbechovor. have a bummer of a day

glum: pesimista, škarohlídAusE slang. glum bum