Hlavní obsah

repercussion [ˌriːpəˈkʌʃən]

Vyskytuje se v

repercussion: neblaze se odrazit na čemhave repercussions on sth