Hlavní obsah

study [ˈstʌdɪ]

Vyskytuje se v

study: studia obor, zaměřenístudies

American: amerikanistika, americká studiaAmerican studies

Balkan: balkanistikaBalkan studies

complementary: doplňující studiumcomplementary study

feasibility: studie proveditelnostifeasibility study

Polish: polonistikaPolish studies

randomize: randomizovaná/znáhodněná studie založená na náhodném výběrurandomized study

religious: religionistikaReligious Studies

translation: translatologie obortranslation studies

Ukrainian: ukrajinistikaUkrainian studies

commission: Zadali studii.They commissioned a study.

dálkový: dálkové studiumne řádné denní extra-mural studies, učení se na dálku distance learning

denní: denní (řádné) studiumfull-time study

magisterský: magisterské studiummaster's degree study

nastoupit: nastoupit do školycommence one's studies

přerušení: přerušení studiainterruption/suspension of studies, AmE stop-out

přerušit: přerušit studiumsuspend/interrupt one's studies, hl. AmE stop out

stud: shameless(ly), unabashed(ly), brazen(ly)bez kouska studu

studie: případová studiecase study

studijní: studijní oborsubject (of study), branch of study

studium: obor studiafield of study

ukončit: ukončit studiumúspěšně finish one's studies, nedostudovat discontinue one's studies

oddat se: oddat se studiudevote osf to studying

pilně: Musíš pilně studovat.You must study hard.

řeč: učit se cizí řečistudy foreign languages

studovat: Studoval na místní univerzitě.He studied at a local university.

učenlivý: Je velmi učenlivý.He is a quick/fast learner/study., He is quick to learn.

učit se: Měl by ses víc učit.You should study harder.