Hlavní obsah

studied [ˈstʌdɪd]

Vyskytuje se v

study: studiesstudia obor, zaměření

American: American studiesamerikanistika, americká studia

Balkan: Balkan studiesbalkanistika

complementary: complementary studydoplňující studium

feasibility: feasibility studystudie proveditelnosti

Polish: Polish studiespolonistika

randomize: randomized studyrandomizovaná/znáhodněná studie založená na náhodném výběru

religious: Religious Studiesreligionistika

translation: translation studiestranslatologie obor

Ukrainian: Ukrainian studiesukrajinistika

commission: They commissioned a study.Zadali studii.

dálkový: ne řádné denní extra-mural studies, učení se na dálku distance learningdálkové studium

denní: full-time studydenní (řádné) studium

magisterský: master's degree studymagisterské studium

nastoupit: commence one's studiesnastoupit do školy

přerušení: interruption/suspension of studies, AmE stop-outpřerušení studia

přerušit: suspend/interrupt one's studies, hl. AmE stop outpřerušit studium

studie: case studypřípadová studie

studijní: subject (of study), branch of studystudijní obor

studium: field of studyobor studia

ukončit: úspěšně finish one's studies, nedostudovat discontinue one's studiesukončit studium

oddat se: devote osf to studyingoddat se studiu

pilně: You must study hard.Musíš pilně studovat.

řeč: study foreign languagesučit se cizí řeči

studovat: He studied at a local university.Studoval na místní univerzitě.

učenlivý: He is a quick/fast learner/study., He is quick to learn.Je velmi učenlivý.

učit se: You should study harder.Měl by ses víc učit.

porost: forest coverles. lesní porost

prales: rain forestsdeštné pralesy

revír: forest districtlesní revír

končit: The forest ends here.Zde les končí.

tvořit: The forest comprises mostly pines.Les je tvořen převážně borovicemi.

začátek: on the edge of the forestna začátku lesa

forest: forest clearingmýcení lesa

primeval: primeval forestspralesy