Hlavní obsah

study [ˈstʌdɪ]

Vyskytuje se v

dálkový: dálkové studiumne řádné denní extra-mural studies, učení se na dálku distance learning

denní: denní (řádné) studiumfull-time study

magisterský: magisterské studiummaster's degree study

nastoupit: nastoupit do školycommence one's studies

přerušení: přerušení studiainterruption/suspension of studies, AmE stop-out

přerušit: přerušit studiumsuspend/interrupt one's studies, hl. AmE stop out

studie: případová studiecase study

studijní: studijní oborsubject (of study), branch of study

studijní: studijní cestastudy tour

studijní: studijní prospěchstudy results

studium: obor studiafield of study

studium: vysokoškolské studiumuniversity studies

ukončit: ukončit studiumúspěšně finish one's studies, nedostudovat discontinue one's studies

oddat se: oddat se studiudevote osf to studying

pilně: Musíš pilně studovat.You must study hard.

řeč: učit se cizí řečistudy foreign languages

studium: přerušit studiainterrupt one's studies, stop out

studium: dokončit studiafinish one's studies, graduate

studovat: Studoval na místní univerzitě.He studied at a local university.

učenlivý: Je velmi učenlivý.He is a quick/fast learner/study., He is quick to learn.

učit se: Měl by ses víc učit.You should study harder.

American: American studiesamerikanistika

Balkan: Balkan studiesbalkanistika

complementary: complementary studydoplňující studium

feasibility: feasibility studystudie proveditelnosti

Polish: Polish studiespolonistika

religious: Religious Studiesreligionistika

translation: translation studiestranslatologie obor

Ukrainian: Ukrainian studiesukrajinistika

commission: They commissioned a study.Zadali studii.

stud: bez kouska studushameless(ly), unabashed(ly), brazen(ly)