Hlavní obsah

reflection [rɪˈflekʃən]

Vyskytuje se v

zrcadlový: mirror image/reflectionzrcadlový obraz/odraz

reflection: fyz. reflection coefficientodrazivost, činitel odrazu