Hlavní obsah

denní

Přídavné jméno

  1. (týkající se 24 hodin) daily, day
  2. (za bílého dne) day(time)form. diurnaldenní světlodaylight, light of daydenní (řádné) studiumfull-time studydenní směnaday shift
  3. (denně konaný) daily, day's

Vyskytuje se v

předmět: předmět(y) denní potřebyarticle(s) of daily use

světlo: za (denního) světlaby daylight

tisk: denní tiskdaily press

příjem: čí denní příjem živinsb's daily intake of nutrients

allowance: recommended daily allowancedoporučená denní dávka

daily: daily volume of productiondenní objem výroby

day care: day care centre for elderly peopledenní stacionář pro seniory

daytime: daytime running lightssvětla pro denní svícení aut

day-to-day: ekon. day-to-day accommodationdenní půjčka/výpomoc

hour: keep regular hoursmít/udržovat si pravidelný denní režim hl. spánku ap.

light: light of daydenní světlo

occurrence: be a daily/an everyday occurrencebýt na denním pořádku, dít se denně

routine: daily routinedenní režim sled obvyklých činností

telephone: daytime telephone numberdenní číslo na něž se lze dovolat jen přes den

requirement: daily requirement of C vitamindenní potřeba vitamínu C