Hlavní obsah

area [ˈeərɪə]

Vyskytuje se v

catchment: catchment (area)povodí řeky

broadcast: elektr. broadcast areaoblast dosahu vysílání

built-up: speed limit in built-up areasmaximální (povolená) rychlost v obci

carry: AmE carry the state/areazískat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbách

code: area code(telefonní) předvolba

conservation: conservation areapamátková/chráněná zóna/rezervace

euro: euro areaeurozóna

fallout: fallout areaspadová oblast

friction: friction area/angle/bearing/brakestřecí plocha/úhel/ložisko/brzdy

genital: genital areagenitální oblast

grey: grey areamezera, bílé místo v zákoně ap. - s nevyjasněnými zákonitostmi

motor: motor areamotorické centrum (mozku)

postal: postal areapoštovní obvod

restricted: Restricted areaZákaz vstupu (nepovolaným), Vstup jen s povolením do vojenské oblasti ap., BrE úsek s omezenou rychlostí

rug: area rugkusový koberec

smoking: non-smoking areanekuřácká část, část vyhrazená pro nekuřáky

specific: in specific areasv určitých oblastech

stress: tech. stress areanamáhaná plocha, plocha napětí

unit: per unit areana jednotku plochy poměr

unit: unit of areajednotka plošné míry

affect: areas affected by floodsoblasti postižené záplavami

dominate: areas dominated by the enemyoblasti ovládané nepřítelem

lockdown: The entire area is under lockdown.Celá oblast je uzavřená/pod uzávěrou.