Hlavní obsah

carry [ˈkærɪ]

Sloveso-ie-

 1. sb/sth (za)nést, donést, přinést koho/co kam
 2. sth nosit (u sebe), nosit s sebou co zbraň, mobil ap.
 3. sb/sth swh (za)vézt, (pře)vézt pasažéry ap., (pře)nést pyl na květ ap., vést, přepravovat potrubím ap. koho/co kam
 4. sth přenášet co, být přenašečem čeho o nemoci ap.
 5. sth nést s sebou co určitý následek ap.
 6. sb swh dostat, vynést koho kam, pomoci komu kam vlastnost, výhoda ap.carry sb through sthpřenést koho přes co, pomoci komu přes co potíže ap.
 7. sth přivést, dovést, rozvést co myšlenku do extrému ap.
 8. sth otisknout, uveřejnit, přinést co v novinách ap.
 9. be carried být schválen návrh ap.
 10. nést se, (do)letět, doléhat zvuk ap.
 11. AmE carry the state/areazískat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbách
 12. osf nést se, nosit se jako páv ap.

Podstatné jméno-ie-

 1. délka doletu golfového míčku - mezi odpalem a dopadem
 2. dostřel, donosnost střelné zbraně

Vyskytuje se v

carry: be carriedbýt schválen návrh ap.

carry off: carry sth offzvládnout co, uspět v čem, poradit si s čím

carry on: be carrying onabout sth hovor. vyvádět, dělat povyk kvůli čemu

coal: take/carry/sell coals to Newcastlenosit dříví do lesa

conviction: carry convictionznít přesvědčivě, být přesvědčivý

day: carry the dayzvítězit, být vítězem

fetch: fetch and carrydělat poskoka, posluhovat jednoduchou činností, for sb obskakovat koho

torch: carry a torch for sbtajně milovat koho, hořet pro koho tajně

carry away: přen. get/be carried awaynechat se unést/strhnout

carry-on: carry-on (baggage)/luggagepříruční zavazadlo na palubu letadla

case: carry case(kufříkové) pouzdro

duty: carry out one's dutiesplnit své povinnosti

forward: ekon. carry forwardpřevést (na další stranu) v účetnictví ap.

function: carry out functionsvykonávat funkce

load: tech. load-carrying capacitynosnost, ložná kapacita auta ap.

shoulder: carry sth on one's shouldersnést co na svých bedrech zodpovědnost ap.

stick: carry a big stickmít velkou moc

term: carry a baby to termdonosit dítě

task: carry out a taskprovést úkol

následek: bear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the cannést následky

nést: co carry sth on one's back, hump sth, koho carry sb piggybacknést na zádech

odnést: get the worst of it, hovor. smoke it, hovor. carry the canodnést (si) to

podpaží: carry sth under one's armnést v podpaží co

přehnat: overdo it, zajít příliš daleko go overboard, overstep the mark, go/carry it too farpřehnat to

příkaz: carry out an orderprovést příkaz

rozkaz: carry out the ordersplnit rozkaz

unést: be carried away by sth, be fascinated by sthbýt unesen čím

vyvíjet: be active, carry out activitiesvyvíjet činnost

nosit: I carry it on me/with me.Nosím to u sebe/s sebou.

odhlasovat: The motion was carried.Návrh byl odhlasován.

paže: carry sth under one's armnést co pod paží

pobrat: I can't carry it all.Všechno to nepoberu.

reforma: carry out/make a reformprovést reformu

tradice: carry on the family traditionpokračovat v rodinné tradici

vozit: carry sth with onevozit s sebou co

vynést: He carried it out of the house.Vynesl to z domu.

bedra: carry sth on one's shouldersnést na svých bedrech co

dříví: carry coals to Newcastlenosit dříví do lesa

les: carry coals to Newcastlenosit dříví do lesa

nošení: It's like carrying coal to Newcastle.To je nošení dříví do lesa.

vyžrat: take the rap, carry the can for sbvyžrat to za koho

can: (have to) carry the canschytat to, odnést (si) to, nést následky čeho