Hlavní obsah

carry [ˈkærɪ]

Sloveso-ie-

 1. sb/sth (za)nést, donést, přinést koho/co kam
 2. sth nosit (u sebe), nosit s sebou co zbraň, mobil ap.
 3. sb/sth swh (za)vézt, (pře)vézt pasažéry ap., (pře)nést pyl na květ ap., vést, přepravovat potrubím ap. koho/co kam
 4. sth přenášet co, být přenašečem čeho o nemoci ap.
 5. sth nést s sebou co určitý následek ap.
 6. sb swh dostat, vynést koho kam, pomoci komu kam vlastnost, výhoda ap.carry sb through sthpřenést koho přes co, pomoci komu přes co potíže ap.
 7. sth přivést, dovést, rozvést co myšlenku do extrému ap.
 8. sth otisknout, uveřejnit, přinést co v novinách ap.
 9. be carried být schválen návrh ap.
 10. nést se, (do)letět, doléhat zvuk ap.
 11. AmE carry the state/areazískat většinu hlasů ve státě/v oblasti ve volbách
 12. osf nést se, nosit se jako páv ap.

Podstatné jméno-ie-

 1. délka doletu golfového míčku - mezi odpalem a dopadem
 2. dostřel, donosnost střelné zbraně

Vyskytuje se v

can: (have to) carry the canschytat to, odnést (si) to, nést následky čeho

carry off: carry sth offzvládnout co, uspět v čem, poradit si s čím

carry on: be carrying onabout sth hovor. vyvádět, dělat povyk kvůli čemu

coal: take/carry/sell coals to Newcastlenosit dříví do lesa

conviction: carry convictionznít přesvědčivě, být přesvědčivý

day: carry the dayzvítězit, být vítězem

fetch: fetch and carrydělat poskoka, posluhovat jednoduchou činností, for sb obskakovat koho

torch: carry a torch for sbtajně milovat koho, hořet pro koho tajně

carry away: přen. get/be carried awaynechat se unést/strhnout

carry on: carry on businesspodnikat, provozovat podnikatelskou činnost

carry on: carry on a conversationvést rozhovor, udržovat konverzaci, rozmlouvat, povídat si, konverzovat

carry-on: carry-on (baggage)/luggagepříruční zavazadlo na palubu letadla

case: carry case(kufříkové) pouzdro

duty: carry out one's dutiesplnit své povinnosti

forward: ekon. carry forwardpřevést (na další stranu) v účetnictví ap.

function: carry out functionsvykonávat funkce

load: tech. load-carrying capacitynosnost, ložná kapacita auta ap.

shoulder: carry sth on one's shouldersnést co na svých bedrech zodpovědnost ap.

stick: carry a big stickmít velkou moc

term: carry a baby to termdonosit dítě

task: carry out a taskprovést úkol

následek: nést následkybear/face the consequences of sth, BrE, hovor. vinu carry the can

nést: nést na zádechco carry sth on one's back, hump sth, koho carry sb piggyback

odnést: odnést (si) toget the worst of it, hovor. smoke it, hovor. carry the can

podpaží: nést v podpaží cocarry sth under one's arm

přehnat: přehnat tooverdo it, zajít příliš daleko go overboard, overstep the mark, go/carry it too far

příkaz: provést příkazcarry out an order

rozkaz: splnit rozkazcarry out the order

unést: být unesen čímbe carried away by sth, be fascinated by sth

unést: nechat se unést emocemiget carried away, let one's emotions run away with one

vyvíjet: vyvíjet činnostbe active, carry out activities

nést: Nesl velkou tašku.He was carrying a large bag.

nést: To s sebou nenese žádné riziko.It carries no risk.

nosit: Nosím to u sebe/s sebou.I carry it on me/with me.

odhlasovat: Návrh byl odhlasován.The motion was carried.

paže: nést co pod pažícarry sth under one's arm

pobrat: Všechno to nepoberu.I can't carry it all.

reforma: provést reformucarry out/make a reform

tradice: pokračovat v rodinné tradicicarry on the family tradition

unést: Uneseš to?Can you carry it?

unést: Neunesu to.It's too heavy for me to carry.

vozit: vozit s sebou cocarry sth with one

vynést: Vynesl to z domu.He carried it out of the house.

bedra: nést na svých bedrech cocarry sth on one's shoulders

dříví: nosit dříví do lesacarry coals to Newcastle

les: nosit dříví do lesacarry coals to Newcastle

nošení: To je nošení dříví do lesa.It's like carrying coal to Newcastle.

vyžrat: vyžrat to za kohotake the rap, carry the can for sb