Hlavní obsah

carry out

Vyskytuje se v

duty: carry out one's dutiesplnit své povinnosti

function: carry out functionsvykonávat funkce

task: carry out a taskprovést úkol

příkaz: carry out an orderprovést příkaz

rozkaz: carry out the ordersplnit rozkaz

vyvíjet: be active, carry out activities, obchodní carry on businessvyvíjet činnost

reforma: carry out/make a reformprovést reformu