Hlavní obsah

carry out

Vyskytuje se v

duty: carry out one's dutiesplnit své povinnosti

function: carry out functionsvykonávat funkce

task: carry out a taskprovést úkol

příkaz: provést příkazcarry out an order

rozkaz: splnit rozkazcarry out the order

vyvíjet: vyvíjet činnostbe active, carry out activities

reforma: provést reformucarry out/make a reform