Hlavní obsah

world [wɜːld]

Podstatné jméno

 1. svět, země(koule) planetaall over the worldpo celém světě
 2. the Arab worldarabský svět
 3. this worldtento životthe next worldpříští život
 4. říše zvířat ap.

Přídavné jméno

 1. světový významempolit. world powersvětová mocnost/velmoc
 2. world languagesvětový jazyk

Fráze

 1. worlds apart naprosto odlišný, na hony vzdálený dva názory ap., nebe a dudy
 2. the best of both worlds to nejlepší z obojího jen klady a žádné zápory ze dvou či více věcí
 3. a world of difference between sth and sth propastný rozdíl mezi čím a čím
 4. (not) for the world za nic na světě, ani za nic
 5. hovor.do sb the world of good udělat moc dobře, moc prospět komu spánek ap.
 6. in the world na (celém) světě, vůbec při zdůraznění
 7. in the world proboha, sakra zdůraznění otázky při překvapení ap.
 8. a (wo)man of the world světaznalý člověk kterého nic nepřekvapí

Vyskytuje se v

bring: bring sb into the worldpřivést na svět koho dítě

champion: world championmistr světa

cruise: world cruiseplavba kolem světa

holder: (world) record holderdržitel (světového) rekordu

language: world languagesvětový jazyk

make-believe: live in a make-believe worldžít v iluzi, něco si namlouvat, jen předstírat sám před sebou

monkey: zool. New World Monkeysploskonosí taxon. oddělení

order: world ordersvětové uspořádání politické

physical: physical worldreálný svět

service: BBC World Servicezahraniční vysílání BBC

tour: a round-the-world tourcesta kolem světa

underdeveloped: underdeveloped worldrozvojový svět

weary: world-wearyunavený životem

wonder: Seven Wonders of the Worldsedm divů světa

world war: World War I/IIprvní/druhá světová válka

world war: between the two world warsmezi dvěma sv. válkami

be: something that was to change the worldněco, co mělo změnit svět

over: people from all over the worldlidé z celého světa

round: all round the worldpo celém světě, všude po světě

throughout: throughout the worldpo celém světě