Hlavní obsah

doma

Příslovce

  • (at) home(ve vlasti) in one's own country(uvnitř) (with)indoorsChovejte se jako doma.Make yourself at home.Je tvůj táta doma?Is you father in?Není doma.He's out.U nás doma.At our place.doma dělanýhome-made

Vyskytuje se v

bez, beze: bez domova lidéhomeless, houseless

domov: utéct z domovarun away from home

donáška: donáška do domuhome delivery (service)

dům: utéct z domurun away from home

klíč: klíč od domuhouse key

roznáška: roznáška do domuhome delivery

u: u koho (doma)at sb's (place)

útěk: útěk z domovarunning away from home

zahrada: zahrada za domemBrE back garden, AmE backyard

zpráva: zprávy z domova/ze světahome/world news

asi: Je doma? – Asi ano.Is he at home? – I guess so.

bohužel: Otec bohužel není doma.I'm sorry, father isn't at home.

cesta: Cestou domů jsem ...On the way home I ...

domů: Musím jít domů.I must go home.

doprovodit: Doprovodil ji domů.He walked her home.

kolem: Kolem domu projelo auto.A car drove past the house.

místo: Místo toho šla domů.She went home instead.

nabídnout se: Nabídl se, že mě odveze domů.He offered to drive me home.

nahrnout se: Nahrnuli se do domu.They crowded into the house.

najíst se: najíst se domaeat at home/in

nedaleko: Je to nedaleko (od) našeho domu.It is a short way from our house.

nejdřív: Nejdřív půjdu domů.I'll go home first.

nesmět: Nesměl vyjít z domu.He wasn't allowed to leave the house.

poslat: poslat koho domůsend sb home

pospíchat: Pospíchal domů.He hurried home.

prodrat se: Prodral se do domu.He forced his way into a house.

přestěhovat se: Přestěhovali se do nového domu.They moved into a new house.

přiblížit se: Přiblížili jsme se k domu.We approached the house.

rád: Měli bychom raději jít domů.We had better go home.

rovnou: Jdi rovnou domů.Go straight home.

rozpadat se: Staré domy se rozpadají.The old houses are crumbling (away).

samotný: Dítě zůstalo doma samotné.The child stayed home alone.

se, si: Domy se staví.Houses are being built.

spěchat: Spěchal domů.He hurried home.

stýskat se: Stýská se mu po domově.He is homesick.

udeřit: Do domu udeřil blesk.The house was struck by lightning.

vycházet: Nevychází z domu.She doesn't leave the house.

vynést: Vynesl to z domu.He carried it out of the house.

zamířit: zamířit domůhead home

zastesknout se: Zastesklo se mu po domově.He felt homesick.

zavést: zavést koho domůtake sb home

dobře: Všude dobře doma nejlépe.East (or) West home's best., There's no place like home.

všude: Všude dobře, doma nejlépe.East (or) West home's best.

back: vzadu (za domem)BrE, hovor. round the back

bound: na cestě domů, směřující domů z cest ap.homeward-bound

clapboard: překládané obložení domu prkny horní lišta zčásti překrývá spodníclapboard siding

delivery: roznáška/rozvážka do domu, dovoz/dodání (až) domůhome delivery

eat: najíst se domaeat in

garden: zahrádka za domemback garden

home: domaat home

homeward: cesta domůhomeward journey

improvement: úpravy domuhome improvements

stay: zůstat doma nejít venstay at home

street: číslo domu v ulicistreet number

uproot: odejít z domova, opustit domov, změnit bydlištěuproot osf

weekly: student dojíždějící z internátu o víkendech domůweekly boarder

yard: dvorek za domemback yard

at: domaat home

behind: Nechal auto za domem.He left the car behind the house.

homesick: Stýská se jí po domově.She's homesick.

make: Domů se už nikdy nedostali.They've never made it home.

move into: Nastěhovali jsme se do nového domu.We moved into a new house.

order: Měl jsem nakázáno zůstat doma.I was ordered to stay at home.

sooner: Sotva přišla domů, už volal.No sooner had she come than he called.

whilst: Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.I didn't want to live at home whilst I was at university.

east: Všude dobře, doma nejlépe.East, west home's best.

west: Všude dobře, doma nejlépe.East (or) West home's best.

doma: doma dělanýhome-made