Hlavní obsah

doma

Příslovce

  • (at) home(ve vlasti) in one's own country(uvnitř) (with)indoorsChovejte se jako doma.Make yourself at home.Je tvůj táta doma?Is you father in?Není doma.He's out.U nás doma.At our place.doma dělanýhome-made

Vyskytuje se v

bez, beze: bez domova lidéhomeless, houseless

domov: utéct z domovarun away from home

domov: lidé bez domovahomeless people

donáška: donáška do domuhome delivery (service)

dům: utéct z domurun away from home

klíč: klíč od domuhouse key

roznáška: roznáška do domuhome delivery

u: u koho (doma)at sb's (place)

útěk: útěk z domovarunning away from home

zahrada: zahrada za domemBrE back garden, AmE backyard

zpráva: zprávy z domova/ze světahome/world news

asi: Je doma? – Asi ano.Is he at home? – I guess so.

bohužel: Otec bohužel není doma.I'm sorry, father isn't at home.

cesta: Cestou domů jsem ...On the way home I ...

domů: Musím jít domů.I must go home.

doprovodit: Doprovodil ji domů.He walked her home.

kolem: Kolem domu projelo auto.A car drove past the house.

místo: Místo toho šla domů.She went home instead.

nabídnout se: Nabídl se, že mě odveze domů.He offered to drive me home.

nahrnout se: Nahrnuli se do domu.They crowded into the house.

najíst se: najíst se domaeat at home/in

nedaleko: Je to nedaleko (od) našeho domu.It is a short way from our house.

nejdřív: Nejdřív půjdu domů.I'll go home first.

nesmět: Nesměl vyjít z domu.He wasn't allowed to leave the house.

poslat: poslat koho domůsend sb home

pospíchat: Pospíchal domů.He hurried home.

prodrat se: Prodral se do domu.He forced his way into a house.

přestěhovat se: Přestěhovali se do nového domu.They moved into a new house.

přiblížit se: Přiblížili jsme se k domu.We approached the house.

rád: Měli bychom raději jít domů.We had better go home.

rád: Raději bych pracoval doma.I'd rather work at home.

rovnou: Jdi rovnou domů.Go straight home.

rozpadat se: Staré domy se rozpadají.The old houses are crumbling (away).

samotný: Dítě zůstalo doma samotné.The child stayed home alone.

se, si: Domy se staví.Houses are being built.

spěchat: Spěchal domů.He hurried home.

stýskat se: Stýská se mu po domově.He is homesick.

udeřit: Do domu udeřil blesk.The house was struck by lightning.

vycházet: Nevychází z domu.She doesn't leave the house.

vynést: Vynesl to z domu.He carried it out of the house.

zamířit: zamířit domůhead home

zastesknout se: Zastesklo se mu po domově.He felt homesick.

zastihnout: Cestou domů ho zastihla bouřka.He was/got caught in a storm on the way home.

zavést: zavést koho domůtake sb home

zavést: Zavedli mě do domu.They led me into the house.

dobře: Všude dobře doma nejlépe.East (or) West home's best., There's no place like home.

všude: Všude dobře, doma nejlépe.East (or) West home's best.

back: BrE, hovor. round the backvzadu (za domem)

back: sport. back passmalá domů v kopané

bound: homeward-boundna cestě domů, směřující domů z cest ap.

clapboard: clapboard sidingpřekládané obložení domu prkny horní lišta zčásti překrývá spodní

delivery: home deliveryroznáška/rozvážka do domu, dovoz/dodání (až) domů

eat: eat innajíst se doma

familiar: be on familiar groundpřen. být doma, být ve svém živlu

garden: back gardenzahrádka za domem

home: at homedoma

home: home workingpráce z domu/doma

home: new home startspočet nově rozestavěných domů/započatých staveb

home: home timečas jít domů

homeward: homeward journeycesta domů

improvement: home improvementsúpravy domu

stay: stay at homezůstat doma nejít ven

street: street numberčíslo domu v ulici

uproot: uproot osfodejít z domova, opustit domov, změnit bydliště

weekly: weekly boarderstudent dojíždějící z internátu o víkendech domů

yard: back yarddvorek za domem

at: at homedoma

behind: He left the car behind the house.Nechal auto za domem.

home: I'm going home.Jdu domů.

homesick: She's homesick.Stýská se jí po domově.

keep: The room is in keeping with the whole house.Pokoj ladí s charakterem celého domu.

make: They've never made it home.Domů se už nikdy nedostali.

move into: We moved into a new house.Nastěhovali jsme se do nového domu.

order: I was ordered to stay at home.Měl jsem nakázáno zůstat doma.

sooner: No sooner had she come than he called.Sotva přišla domů, už volal.

whilst: I didn't want to live at home whilst I was at university.Nechtěl jsem bydlet doma, když jsem studoval na univerzitě.

east: East, west home's best.Všude dobře, doma nejlépe.

home: East, (or) West, home's bestvšude dobře, doma nejlépe

west: East (or) West home's best.Všude dobře, doma nejlépe.