Hlavní obsah

nedaleko

Předložka

  • čeho near, close to sth, not far from sthJe to nedaleko (od) našeho domu.It is a short way from our house.

Vyskytuje se v

a: a tak dáleand so on, and so forth, zkr. etc.

co: čím dál vícemore and more, increasingly

dál: a tak dáleand so on, etcetera

dalece: Jak dalece?To what extent?, How far?

dalece: tak daleceso much, insofar, to that extent

daleký: sport. skok dalekýlong jump

držet se: držet se (opo)dál od čehokeep back, stay away from sth

hůř: čím dál hůřeworse and worse

jít: jít dál pokračovat v cestěgo on, walk on, move on, continue, proceed

méně: čím dál méněless and less, o počitatelných fewer and fewer

možná: co možná nejdéle/nejdál/nejrychlejias long/far/fast as possible

skok: skok dalekýlong jump

stále: stále dálpokračovat ap. on and on

široko: široko dalekofar and wide, near and far

tak: a tak dáleand so on, etcetera, zkr. etc.

ten, ta, to: čím dál tím vícemore and more, s adjektivem též increasingly

větší: čím dál většíbigger and bigger

víc: čím dál tím vícmore and more

zabývat se: zabývat se dále/podrobněji čímfollow up sth

být: Není to daleko.It is not far away.

dál: Dále! vstupteCome in!

dál: Pojďte dál. dovnitřCome (on) in.

dál: Čti dál.Read on., Go on reading.

dál: Pošli to dál.Pass it on.

dál: A co bude dál?And what's next?

daleko: Je to odsud daleko?Is it far from here?

daleko: Není to daleko.It isn't far.

daleko: být daleko lepší (než...)be far better (than...), hovor. be miles better (than...)

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

jít: Pojďte dál(e). do bytuCome on in.

kus: Je to kousek dál.It is a bit further on.

odtud: Jak daleko je to odtud?How far is it from here?

oproti: Oproti mně je daleko starší.He is much older compared to me.

přesto: tak blízko a přesto tak dalekoso close and yet so far

sebe: (daleko) od sebe dvě části ap.far apart

stoupat: Voda dále stoupá.The waters continue to rise.

takto: Takhle se daleko nedostane.He won't get far like this.

dál: čím dál vícemore and more

dál: Jen tak dál!Keep on like this., o dobrém výkonu ap. Keep it up., nevzdávej to Hang on in there!

daleko: Jablko nepadá daleko od stromu.Like father like son., The apple doesn't fall far from the tree.

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.

poctivost: S poctivostí nejdál dojdeš.Honesty is the best policy.

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.The early bird gets/catches the worm.

strom: Jablko nepadá daleko od stromu.The apple doesn't fall far from the tree., Like father, like son.

zacházet: zacházet příliš dalekogo too far, hovor. go overboard

zajít: přen. zajít příliš dalekogo too far, go overboard, cross the line

as: as soon/much/long/far as possibleco nejdříve/nejvíce/nejdéle/nejdále

ask: ask sb inpozvat koho dál návštěvu

far: far awaydaleko

fight: fight onbojovat dál

hereinafter: hereinafter referred to as ...dále jen (jako) ... odkaz v textu

jog: jog onpokračovat, jít dál těžkopádně

long: long way from ...daleko od ...

mile: miles bettermnohem/daleko lepší

near: near heretady poblíž, nedaleko odsud

north: Far Northdaleký sever polární oblast

on: go on doing sthpokračovat v čem, jít dál

remotely: remotely placedvzdálený, daleko se nacházející

short: short way from/off sthnedaleko odkud

short: It's only a short distance away.Je to nedaleko.

stand for: sb will not stand for sthkdo nebude dále trpět co

vicinity: be in the vicinity of sthbýt nedaleko čeho

way: a long way from ...daleko od ...

way: a little way furtherkousek dál

way: way behinddaleko vzadu

well: well awaydost daleko

wide: wide apartdaleko od sebe dvě věci

and: more and morevíc a víc, čím dál víc

come: Come on in.Pojď(te) dál.