Hlavní obsah

stoupat

Nedokonavé sloveso

  1. (pohybovat se vzhůru) rise (up), go/move upform. ascendVoda dále stoupá.The waters continue to rise.stoupat komu do hlavy alkohol, sláva ap.go to sb's head
  2. (nabývat vyšší hodnoty) rise, go up, increase, climbStoupá mi teplota.My temperature rises.
  3. (vystupovat) na co, po čem climb (up), go upform. ascend sth
  4. (nabývat vyššího postavení) rise, move up
  5. (postupně se zvyšovat) go up, ascend, riseSilnice stoupá.The road ascends.

Vyskytuje se v

vrch: lead uphillstoupat do vrchu cesta ap.

upwards: move upward(s)stoupat, růst, zvyšovat se cena ap.

stoupat: go to sb's headstoupat komu do hlavy alkohol, sláva ap.