Hlavní obsah

emerge [ɪˈmɜːdʒ]

Vyskytuje se v

surface: vyplout na hladinu/povrchemerge on/from the surface

najevo: vyjít najevocome out, transpire, come to light, emerge, náhle crop out

povrch: vynořit se na povrchemerge, come to the surface

ukázat se: Ukázalo se, že ...It emerged that ...

vynořit se: Slunce se vynořilo z mraků.Sun emerged from behind the clouds.

vyplynout: Jak vyplynulo z analýzy ...As emerged from the analysis ...

emerge: vyjít (z boje) jako vítězemerge victorious