Hlavní obsah

fail [feɪl]

Sloveso

  1. to do sth selhat, neuspět v čem, nepodařit se komu co, nedokázat co, neobstát v čemHe failed to win the last game.Nepodařilo se mu získat poslední gem.
  2. nezdařit se, nevyjít, dopadnout špatně co plán, revoluce ap.
  3. to do sth form. neudělat, nesplnit, nedokončit co úkol, povinnost ap.
  4. přestat fungovat, vypovědět službu, selhat, vysadit přístroj, zrak ap.
  5. zkrachovat, zhroutit se podnik, organizace ap.
  6. be failing zhoršovat se, horšit se, selhávat zdraví, paměť ap.
  7. sb zklamat koho voliče ap.
  8. in sth zanedbat co povinnost, odpovědnost, nedostát čemu závazku ap.
  9. sth propadnout, vyletět z čeho, neudělat co zkoušky ap.
  10. sb nechat propadnout, vyhodit koho u zkoušky

Vyskytuje se v

bankruptcy: požádat o vyhlášení konkurzuekon. file for bankruptcy

batch: dávkový souborvýp. batch file

binary: binární souborvýp. binary file

breath test: mít pozitivní dechovou zkouškufail a breath test

cabinet: kartotéka skříň na spisyfiling cabinet

complaint: podat stížnost u kohofile/lodge a complaint with sb

contiguous: souvislé soubory na disku - nefragmentovanévýp. contiguous files

data: datový soubordata file

exam: udělat/neudělat zkouškupass/fail the exam

eyesight: zhoršující se zrakfailing eyesight

fail-safe: pojistka, pojistné zařízení přístroje ap.fail-safe device

file: pákový pořadač kroužkovýlever arch file

income tax: podat přiznání k dani z příjmufile an income tax return

lever: kroužkový pořadačlever arch file

manager: správce souborůvýp. file manager

motion: podat návrh písemněpráv. file a motion

patent: podat patentovou přihlášku, zažádat o přihlášení patentu na coapply/file for a patent for/on sth

petition: podat žádost o rozvod u soudufile a divorce petition

scratch: pracovní souborvýp. scratch file

suit: podat žalobu na koho, zažalovat kohofile/bring a suit against sb

comprehend: neporozumět, nepochopitfail to comprehend

divorce: zažádat o rozvodpráv. file for divorce

keep: Nedodržel jsi slovo.You failed to keep your word.

archiv: zařadit co do archivuarchive sth, file sth into an archive

dařit se: nedařit se udělat cobe failing to do sth, be unsuccessful at sth

datový: datový soubordata file

kartotéka: centrální kartotékacentral file(s)

kopírovat: výp. kopírovat souborycopy files

nechat: nechat propadnoutu zkoušky fail, refer sb, majetek oproti dluhu condemn

obžaloba: vznést obžalobu proti komubring/file criminal charges, seek an indictment against sb

opačný: v opačném případěin the opposite case, pokud to nenastane failing that, jinak otherwise

pilník: pilník na nehtynail file, smirkový emery board

podání: podání přihláškysubmission of an application (form), patentové ap. filing an application

podařit se: nepodařit se co komufail to do sth, not succeed in doing sth

podat: podat daňové přiznánífile a tax return

pořadač: termínový pořadač záležitostí k vyřízenítickler (file)

povést se: nepovést se nevyjítfail, be a failure, not come off

požadavek: nesplňovat požadavkyfail to meet the requirements

projet: projet tobýt poražen be beaten, hovor. take a licking, nevyhrát fail to win

propadnout: propadnout u zkouškyfail the exam

protest: podat protestfile a protest

přihláška: podat (si) přihláškusubmit/file/make an application for sth

reklamace: podat reklamacicomplain, podat stížnost make/file/register/lodge a complaint

rozvod: zažádat o rozvodfile for divorce

spis: soudní spisycourt files/records

správce: výp. správce souborůfile manager

stížnost: podat stížnost na cofile/lodge/make a complaint

textový: výp. textový soubortext file

ujmout se: neujmout seplán ap. fail to take root, fall by the wayside, u publika ap. fail to catch on, být propadák be a failure, postupně zaniknout die a natural death

uniknout: komu uniklo co nezískalsb lost, missed, failed to obtain sth

uspět: neuspět v/při čemfail in sth, to do sth

vyhodit: vyhodit koho od zkouškyfail sb, reject sb

vyjít: nevyjít nezdařit sefail, go wrong, not succeed, miscarry, plán ap. fall through

vypovědět: přen. vypovědět službu stroj, část těla ap.fail, give out, seize up, BrE hovor. pack up

výstupní: výstupní signál/data/souboroutput signal/data/file

založit: založit co do kartotékyfile sth, place sth in files

záložní: výp. záložní souborbackup file

záznam: vést (si) záznamy o kom/čemkeep a record/an account of sth, spisy keep files on sb/sth

zkouška: neudělat zkouškufail an exam

žádost: podat (si) žádost o coapply, submit/make/file an application for sth

žaloba: podat žalobu na koho pro cosue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action, bring a legal/an action against sb for sth

dokázat: Nedokázal to.He failed (to do it.), He didn't succeed.

obstát: neobstátfail (to pass)

prospět: Zase neprospěl.He failed again.

rozevřít se: Padák se nerozevřel.The parachute failed to open.

selhat: Selhaly brzdy.The brakes failed.

test: psát/napsat/nenapsat testtake/pass/fail a test

udělat: Neudělal tu zkoušku.He failed the exam.

úspěch: nemít úspěchbe unsuccessful, fail

vyletět: vyletět od zkouškyfail/flunk an exam

vyrazit: vyrazit koho od zkouškyfail sb

vyhořet: vyhořet u zkouškyfail an exam

fail: zhoršovat se, horšit se, selhávat zdraví, paměť ap.be failing