Hlavní obsah

town [taʊn]

Podstatné jméno

  1. město menšítown councillorměstský radní, hist. konšeltown plannerurbanista, územní plánovačAmE town carlimuzína hl. s odděleným místem pro řidičebe from out of townnebýt místní, být přespolní
  2. město, centrumtown lifeměstský život

Vyskytuje se v

town hall: town hall (meeting)/forumsetkání s občany

border: border town(pří)hraniční město

dormitory: BrE dormitory town/suburbsatelitní sídliště pro lidi dojíždějící do města za prací

hick: hick towndíra, Balíkov, Zapadákov

plan: town planplán města

planner: town/AmE city plannerurbanista, územní plánovač

planning: town/AmE city planningúzemní plánování, urbanistika

spa: spa townlázeňské město

lie: The town lies in ruins.Město je v troskách.

ours: in a town like oursve městě jako je to naše

service: There is no bus service between these towns.Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.

side: It's on the other side of the town.Je to na druhém konci města.

čtvrť: chudinská čtvrťshanty town, slum(s), slum area, back streets

chudinský: chudinská čtvrťshanty town, slumy slums

mapa: mapa městatown plan, map of the city

město: krajské městocounty town

město: lázeňské městospa town

mistr: mistr světaWorld champion, přen. suverén ap. cock of the walk, the big man in the town, the greatest, slang. iron. hot shit

radnice: na radniciat the town hall

řadový: řadový domekBrE terraced/AmE row house, hl. s garáží vpředu town house

satelitní: satelitní městečkosatellite town

starý: Staré Městothe Old Town

strana: Malá Stranathe Lesser Town

střed: střed městatown centre, AmE downtown

kraj: na kraji městaon the edge of the town

mimo: Je mimo město.He is out of town.

odjet: odjet z městaleave the town

pokrýt: Mlha pokryla město.The town was covered in fog.

přespolní: Ty jsi přespolní?Are you from out of town?, Are you an out-of-towner?

z, ze: Odjel z města.He left the town.

lev: lev salónůparty animal, světácký man about town