Hlavní obsah

town [taʊn]

Podstatné jméno

  1. město menšítown councillorměstský radní, hist. konšeltown plannerurbanista, územní plánovačAmE town carlimuzína hl. s odděleným místem pro řidičebe from out of townnebýt místní, být přespolní
  2. město, centrumtown lifeměstský život

Vyskytuje se v

town hall: town hall (meeting)/forumsetkání s občany

border: border town(pří)hraniční město

dormitory: BrE dormitory town/suburbsatelitní sídliště pro lidi dojíždějící do města za prací

hick: hick towndíra, Balíkov, Zapadákov

plan: town planplán města

planner: town/AmE city plannerurbanista, územní plánovač

planning: town/AmE city planningúzemní plánování, urbanistika

spa: spa townlázeňské město

town: town councillorměstský radní, hist. konšel

lie: The town lies in ruins.Město je v troskách.

ours: in a town like oursve městě jako je to naše

service: There is no bus service between these towns.Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.

side: It's on the other side of the town.Je to na druhém konci města.

čtvrť: shanty town, slum(s), slum area, back streetschudinská čtvrť

chudinský: shanty town, slumy slumschudinská čtvrť

mapa: town plan, map of the citymapa města

město: county townkrajské město

mistr: World champion, přen. suverén ap. cock of the walk, the big man in the town, the greatest, slang. iron. hot shitmistr světa

radnice: at the town hallna radnici

řadový: BrE terraced/AmE row house, hl. s garáží vpředu town houseřadový domek

satelitní: satellite townsatelitní městečko

starý: the Old TownStaré Město

strana: the Lesser TownMalá Strana

střed: town centre, AmE downtownstřed města

kraj: on the edge of the townna kraji města

mimo: He is out of town.Je mimo město.

odjet: leave the townodjet z města

pokrýt: The town was covered in fog.Mlha pokryla město.

přespolní: Are you from out of town?, Are you an out-of-towner?Ty jsi přespolní?

z, ze: He left the town.Odjel z města.

lev: party animal, světácký man about townlev salónů