Hlavní obsah

pojistka

Vyskytuje se v

uzavřít: uzavřít (si) pojistkutake out insurance

vyhodit: hovor. vyhodit pojistkyblow a fuse

assurance: uzavřít pojistkutake out an assurance policy

fail-safe: pojistka, pojistné zařízení přístroje ap.fail-safe device

fuse: vyhodit pojistkyblow a fuse

insurance: pojistka dokumentinsurance policy

life assurance: životní pojistkalife assurance policy

life insurance: uzavřít životní pojistku na kohotake out a life insurance on sb

mortgage: hypotéka splácená z životní pojistky při dosažení daného věku či úmrtí osobyendowment mortgage

no claims: sleva na pojistném za bezeškodní průběh pojistky/provoz vozidlano-claims bonus/discount

payout: pojistné plnění, výplata pojistkyinsurance payout

pin: vytáhnout pojistku, odjistit (granát)pull the pin

policy: havarijní pojistkamotor insurance policy

power: výkonová pojistkaelektr. power fuse

renewal: výzva k obnovení pojistkyekon. renewal notice

safety: pojistka zbraně, zámku, bezpečnostní zámeksafety lock

shipment: pojistka zásilky hl. při přepravě lodíshipment policy

take out: uzavřít pojistku/pojištění pojištěnectake out an insurance policy

pojistka: vyhodit pojistkyblow the fuse