Hlavní obsah

pojistka

Vyskytuje se v

uzavřít: uzavřít (si) pojistkutake out insurance

vyhodit: hovor. vyhodit pojistkyblow a fuse

assurance: take out an assurance policyuzavřít pojistku

fail-safe: fail-safe devicepojistka, pojistné zařízení přístroje ap.

fuse: blow a fusevyhodit pojistky

insurance: insurance policypojistka dokument

insurance: take out insurance/an insurance policyuzavřít pojištění/pojistku

life assurance: life assurance policyživotní pojistka

life insurance: take out a life insurance on sbuzavřít životní pojistku na koho

mortgage: endowment mortgagehypotéka splácená z životní pojistky při dosažení daného věku či úmrtí osoby

no claims: no-claims bonus/discountsleva na pojistném za bezeškodní průběh pojistky/provoz vozidla

payout: insurance payoutpojistné plnění, výplata pojistky

pin: pull the pinvytáhnout pojistku, odjistit (granát)

policy: motor insurance policyhavarijní pojistka

power: elektr. power fusevýkonová pojistka

renewal: ekon. renewal noticevýzva k obnovení pojistky

safety: safety lockpojistka zbraně, zámku, bezpečnostní zámek

shipment: shipment policypojistka zásilky hl. při přepravě lodí

take out: take out an insurance policyuzavřít pojistku/pojištění pojištěnec

fuse: The light fused.Světlo vyhodilo pojistky.