Hlavní obsah

uzavřít

Vyskytuje se v

dohoda: make an agreementuzavřít dohodu

mír: make/conclude peaceuzavřít mír

obchod: make a deal with sbuzavřít obchod s kým

sázka: make a bet with sbuzavřít sázku s kým

smlouva: conclude/make a contract, contract sthuzavřít smlouvu

sňatek: enter into marriage, vzít se get married, vykonat obřad solemnize a marriageuzavřít sňatek

pojistka: take out insuranceuzavřít pojistku

assurance: take out an assurance policyuzavřít pojistku

close: close a dealuzavřít obchod

contract: conclude a contractuzavřít smlouvu

deal: make a deal with sbuzavřít dohodu s kým

insurance: take out insurance/an insurance policyuzavřít pojištění/pojistku

life insurance: take out a life insurance on sbuzavřít životní pojistku na koho

make: make a deali přen. uzavřít obchod, uzavřít dohodu

take out: take out an insurance policyuzavřít pojistku/pojištění pojištěnec

uzavřít: make an agreementuzavřít dohodu