Hlavní obsah

uzavření

Vyskytuje se v

dohoda: uzavřít dohodumake an agreement

mír: uzavřít mírmake/conclude peace

obchod: uzavřít obchod s kýmmake a deal with sb

sázka: uzavřít sázku s kýmmake a bet with sb

smlouva: uzavřít smlouvuconclude/make a contract, contract sth

sňatek: uzavřít sňatekenter into marriage, vzít se get married, vykonat obřad solemnize a marriage

uzavřený: hermeticky/neprodyšně uzavřenýhermetically sealed, airtight

uzavřít: uzavřít dohodumake an agreement

pojistka: uzavřít pojistkutake out insurance

after-hours: obchodování po uzavření burzyekon. after-hours trading

assurance: uzavřít pojistkutake out an assurance policy

close: uzavřít obchodclose a deal

contract: uzavřít smlouvuconclude a contract

deal: uzavřít dohodu s kýmmake a deal with sb

end: uzavřený fondekon. closed-end fund

formation: sepsání smlouvy, uzavření smlouvy/smluvního vztahupráv. contract formation, formation of a contract

insurance: uzavřít pojištění/pojistkutake out insurance/an insurance policy

investment: uzavřený (investiční) fondekon. closed-end investment fund

life insurance: uzavřít životní pojistku na kohotake out a life insurance on sb

make: i přen. uzavřít obchod, uzavřít dohodumake a deal

shutdown: uzavření provozu státních institucí z důvodu vyčerpání financígovernment shutdown

take out: uzavřít pojistku/pojištění pojištěnectake out an insurance policy