Hlavní obsah

insurance [ɪnˈʃʊərəns or -ˈʃɔː-]

Podstatné jméno

  • against sth pojištění, pojistka proti čemutravel insurancecestovní pojištěníinsurance companypojišťovnacar insurancepojištění vozidlasickness insurancenemocenské pojištěníinsurance policypojistka dokumentinsurance brokerpojišťovací agentcomprehensive/blanket insurancesdružené pojištěnítake out insurance/an insurance policyuzavřít pojištění/pojistku

Vyskytuje se v

policy: pojistná smlouva, pojistka listina(insurance) policy

additional: připojištěníadditional insurance

agent: pojišťovací agentinsurance agent

annuity: anuitní pojištěníannuity insurance

blanket: sdružené pojištěníblanket insurance

broker: pojišťovací agentekon. insurance broker

casualty: úrazové pojištěnícasualty insurance

commencement: počátek platnosti pojištěnícommencement of insurance

compulsory: povinné pojištěnícompulsory insurance

content: pojištění (vybavení) domácnostihome contents insurance

death: pojištění pro případ smrti/úmrtídeath insurance

deduction: srážky na pojistnéinsurance deductions

employer: zdravotní pojištění poskytované zaměstnavatelememployer-provided health insurance

fraud: daňový/pojišťovací/úvěrový podvodtax/insurance/credit fraud

group: skupinové pojištěníekon. group insurance

health: zdravotní pojištěníhealth insurance

insurance: cestovní pojištěnítravel insurance

liability: pojištění odpovědnosti za škoduliability insurance

life insurance: uzavřít životní pojistku na kohotake out a life insurance on sb

marine: námořní pojištění proti námořním rizikůmmarine insurance

medical: zdravotní pojištěnímedical insurance

motor: pojištění motorových vozidelmotor. motor insurance

payout: pojistné plnění, výplata pojistkyinsurance payout

property: povinné ručeníAmE property damage liability (insurance) PDL

reciprocal: vzájemné pojištěníekon. reciprocal insurance

salesman: pojišťovací agent sjednávající pojistkyinsurance salesman

supplemental: připojištěnísupplemental insurance

supplementary: připojištěnísupplementary insurance

take out: uzavřít pojistku/pojištění pojištěnectake out an insurance policy

third party: pojištění zákonné odpovědnosti, povinné ručení motoristůthird-party insurance

unemployment: pojištění pro případ nezaměstnanostiunemployment insurance

cestovní: cestovní pojištěnítravel insurance

havarijní: havarijní pojištěnícar/automobile insurance, hl. u půjčovaných aut collision damage waiver

likvidátor: likvidátor škod/pojistných událostí pojišťovnyBrE loss adjuster, AmE insurance/claims adjuster

nemocenský: nemocenské pojištěnísickness insurance

plnění: pojistné plněnívýplata insurance payment/settlement/payout, hl. z životního pojištění (insurance) benefit

pojistka: životní pojistkalife insurance

pojistný: ekon. pojistný nárokinsurance claim

pojištění: životní pojištěnílife insurance, BrE též (life) assurance

pojišťovací: pojišťovací agentinsurance agent

povinný: povinné pojištěnícompulsory insurance

sdružený: ekon. sdružené pojištěnícomprehensive/blanket insurance

sjednat: sjednat si pojištěnítake out insurance

úrazový: úrazové pojištěníaccident insurance

uzavřít: uzavřít (si) pojistkutake out insurance

zdravotní: zdravotní pojištěníhealth insurance

životní: životní pojištěnílife insurance/BrE assurance

hradit: Toto léčení pojišťovna nehradí.This treatment is not covered by health insurance.

krytý: nekrytý pojištěnímuncovered by insurance

pojistit se: pojistit se před cestou do zahraničítake out travel insurance