Hlavní obsah

pojistný

Přídavné jméno

  1. (smlouva ap.) insuranceekon. pojistný nárokinsurance claimekon. pojistná částkacapital sum, insured amount
  2. (zajišťovací) safety, securingpojistný ventilsafety valve, (zpětný) check valve

Vyskytuje se v

likvidátor: likvidátor škod/pojistných událostí pojišťovnyBrE loss adjuster, AmE insurance/claims adjuster

matka: tech. pojistná matkalocknut

plnění: pojistné plněnívýplata insurance payment/settlement/payout, hl. z životního pojištění (insurance) benefit

událost: ekon. pojistná událostinsured event

ventil: regulační/pojistný ventilcontrol/safety valve

actuarial: actuarial mathematicspojistná matematika

deduction: insurance deductionssrážky na pojistné

fail-safe: fail-safe devicepojistka, pojistné zařízení přístroje ap.

no claims: no-claims bonus/discountsleva na pojistném za bezeškodní průběh pojistky/provoz vozidla

payout: insurance payoutpojistné plnění, výplata pojistky

policy: policy ratingvýpočet pojistného

policy: policy coveragepojistné krytí

premium: ekon. premium statementvyúčtování pojistného

premium: ekon. additional premiumpřirážka k pojistnému