Hlavní obsah

plnění

Podstatné jméno, rod střední

  1. (slibu ap.) čeho fulfilment, fulfilling(smluvní, vykonání) performance, execution(placení) payment of sthpojistné plnění(výplata) insurance payment/settlement/payout, (hl. z životního pojištění) (insurance) benefit, (peněžitá náhrada též) indemnity
  2. (obsahu) filling(stáčení do lahví) bottling(dávkou) loading sth with sth

Vyskytuje se v

funkce: function as sth, serve as sthplnit funkci čeho

plně: fully-equippedplně vybavený

povinnost: do one's dutyplnit svou povinnost

vědomí: be (fully) consciousbýt (plně) při vědomí

vyvinutý: fully developedplně vyvinutý

závazek: meet one's obligations/liabilities to sb(s)plnit závazky ke komu

benefit: ekon. accident benefitplnění z úrazového pojištění

chargeable: chargeable eventzdanitelné plnění příjem zakládající daňovou povinnost

charged: fully chargedplně nabitý baterie ap.

contract: ekon. non-performance of contractneplnění smlouvy

disposal: put sth at sb's (complete) disposaldát co komu (plně) dispozici

duty: carry out one's dutiesplnit své povinnosti

equipped: fully-equippedplně vybavený

execution: execution of the contract(s)plnění smlouvy

faculty: in full possession of one's facultiesplně schopný ovládající všechny smysly

future: práv. future performancebudoucí plnění závazku

load: load displacementvýtlak plně naložené lodi

payment: payment in kindplatba v naturáliích, věcné plnění

place: ekon. place of performancemísto plnění poskytnuté služby ap.

potential: fulfil one's potentialvyužít svůj potenciál, využít plně svých možností

settlement: ekon. settlement dayden plnění, zúčtovací den

short: be short of the target/goalneplnit plán, být za plánem

sprung: fully sprungplně odpružený, celoodpružený

surety: surety bondbankovní záruka plnění, kauční dluhopis vydaný jako záruka plnění smlouvy

tax: tax pointdatum/okamžik zdanitelného plnění

taxable: taxable eventzdanitelné plnění událost zakládající vznik daňové povinnosti

undivided: give sb/sth one's undivided attentionvěnovat komu/čemu plnou pozornost, plně se věnovat komu/čemu

plnění: výplata insurance payment/settlement/payout, hl. z životního pojištění (insurance) benefit, peněžitá náhrada též indemnitypojistné plnění