Hlavní obsah

future [ˈfjuːtʃə]

Vyskytuje se v

future: termínové/lhůtní obchody dodávka zboží v určité lhůtě, termínové komodityfutures

perfect: předpřítomný/předminulý/předbudoucí (čas)ling. present/past/future perfect

apprehensive: mít obavy z budoucnostibe apprehensive about one's future

in: v budoucnostiin the future

budoucí: ling. budoucí časfuture (tense)

budoucno: někdy v budoucnuat some time in the future

čas: minulý/přítomný/budoucí časpast/present/future tense

pozdě: pozdějilater, někdy v budoucnu at some time in the future

budoucnost: někdy v budoucnostiat some time in the future

příští: příští generacegenerations to come, future generations

vzdálený: ve vzdálené minulosti/budoucnostiin the remote past/future

vzhledem k: Vzhledem k naší nejisté budoucnosti...Given our uncertain future...

foreseeable: v dlouhodobém výhledu dlouhofor the foreseeable future