Hlavní obsah

execution [ˌeksɪˈkjuːʃən]

Vyskytuje se v

block: execution blockpopravčí špalek

warrant: BrE warrant of executionpříkaz k exekuci

execution: execution of the contract(s)plnění smlouvy