Hlavní obsah

electrocution [ɪˌlektrəˈkjuːʃən]

Vyskytuje se v

poprava: electrocution, electric chair executionpoprava na elektrickém křesle