Hlavní obsah

funkce

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (účel) function(úloha) roleplnit funkci čehofunction as sth, serve as sth
  2. (matematická) function
  3. (pozice) post(úřad) office

Vyskytuje se v

goniometrický: trigonometric/circular functiongoniometrická funkce

primitivní: primitive functionmat. primitivní funkce

spojitý: continuous function/curvespojitá funkce/křivka

uvedení: inauguration, introduction to the office, installationuvedení do funkce/úřadu

zastávat: hold the post of sb, serve as sthzastávat funkci koho

odstoupit: resign from one's postodstoupit ze své funkce

zbavit: remove sb from office, dočasně suspend, propustit dismiss sb, give sb notice sbzbavit funkce koho

fiduciary: práv. fiduciary capacityfunkce zmocněnce

function: bodily functionstělesné funkce

inverse: inverse functioninverzní funkce

pronominal: pronominal useužití ve funkci zájmena

punitive: práv. punitive damagesodškodné s represivní funkcí jako postih viníka

ramp: mat. ramp functionlineárně rostoucí funkce

trigonometric: trigonometric functiongoniometrická funkce

validation: validation functionvalidační funkce

valued: mat. real-valued functionreálná funkce

vital: med. vital signsznámky života, (základní) fyziologické funkce

funkce: function as sth, serve as sthplnit funkci čeho