Hlavní obsah

charged [ˈtʃɑːdʒd]

Vyskytuje se v

charge: sth nabít co bateriicharge (up)

press: vznést obvinění proti komu, podat žalobu na koho, zažalovat kohopress charges against sb

reverse: volat na účet volanéhoreverse the charges

acquit: být zproštěn obvinění ve všech bodech obžalobypráv. be acquitted on all charges

additional: příplatek, přirážka, dodatečný poplatekadditional charge

band: pásmová sazbabanded charge

bank: poplatky za vedení účtu (a transakce)ekon. bank charges

bring: vznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na koho, zahájit řízení s kýmbring charges/a legal action against sb

call: hovor na účet volanéhocollect call, BrE reverse charge call

charged: plně nabitý baterie ap.fully charged

congestion: poplatek za vjezd do centra (města)congestion charge

criminal: obvinění z trestného činucriminal charge(s)

curate: zastupující farářcurate-in-charge

demolition: demoliční práce/náloždemolition work/charge

dismissal: zamítnutí žalobydismissal of charges

excess baggage: poplatek za nadváhu zavazadelexcess baggage charge

indict: být obviněn/obžalován z podvodube indicted for/on fraud (charges)

innocent: trvat na své nevině ve všech bodech obžalobyplead innocent to all charges

lay: vznést obvinění proti komu policielay charges against sb

postal: poštovní poplatkypostal charges

prefer: vznést obvinění proti komu hl. policie.prefer a charge against sb

sister: vrchní sestra oddělení, staniční sestraward sister, sister in charge

static: statický nábojelektr. static charge

stick: dokázat oprávněnost obviněnímake the charges stick

telephone: hovorné, telefonní poplatektelephone charge

token: symbolický poplatektoken charge

bez, beze: bez poplatkufree of charge, dálnice ap. toll-free, zdarma for free

hovor: hovor na účet volanéhoAmE collect/ BrE reverse charge call

karta: kreditní kartacredit card, AmE charge/bank card

mít: mít na starost koho/cobe in charge of sb/sth, be responsible for sb/sth

nabitý: fyz. kladně/záporně nabitá částicepositively/negatively charged particle

náboj: elektr. statický nábojstatic charge

obvinění: vznést obvinění proti komubring a charge, žalobou press charges against sb

obžaloba: vznést obžalobu proti komubring/file criminal charges, seek an indictment against sb

podat: podat žalobu na kohofile a (law)suit, sue sb, press charges against sb

pohnat: pohnat koho před soud/k soudupodat žalobu take sb to court/trial, press charges, bring a lawsuit against sb, proceed against sb, postavit před soud bring sb to justice

poplatek: účtovat si poplatek za cocharge a fee for sth

poštovní: poštovní poplatkypostal charges

pronájem: poplatek za pronájemhire charge

příplatek: rychlíkový příplateksupplement(ary charge) for a fast train

připsat: ekon. připsat co k tíži (účtu) kohocharge sth to sb, debit sb's account

starost: vzít si koho/co na starosttake care/charge of sb/sth

účet: hovor na účet volanéhoBrE reverse charge call, AmE collect call

volaný: telefonovat na účet volanéhoBrE reverse the charges, AmE make a collect call

volat: volat na účet volanéhoBrE reverse the charges, AmE make a collect call

vrub: připsat/přičíst co na vrub komu jeho účtucharge/debit sth to sb's account

všudy: cena se vším všudy zájezdu ap.all-inclusive (charge)

záporný: fyz. záporný náboj/pólnegative charge/pole

zavolat: zavolat na účet volanéhoBrE make a reverse charge call, reverse the charges, AmE call collect, make a collect call

zprostit: práv. zprostit (ob)žaloby kohodismiss charges against sb, osvobodit acquit sb

žaloba: podat žalobu na koho pro cosue sb, press charges, file a suit, bring a lawsuit, take legal action, bring a legal/an action against sb for sth

naúčtovat: Naúčtovali nám za to 200 dolarů.They charged us 200 dollars for it.

obžalovat: Bude obžalována z podvodu.She will be charged with fraud.

říct si: Kolik si za to řeknou?How much do they charge for it?

řídit: Kdo to tu řídí?Who is in charge here?

sazebník: sazebník poplatkůschedule of charges

šéfovat: Kdo tomu tady šéfuje?Who is in charge here?

vedení: mít na starosti vedení čehobe in charge of sth

vznést: vznést obvinění/obžalobu proti komubring charges/a charge, zažalovat press charges against sb

režie: vzít co do své režietake charge of sth