Hlavní obsah

charged [ˈtʃɑːdʒd]

Vyskytuje se v

charge: charge (up)sth nabít co baterii

charge: be in charge of sthřídit, vést co, mít na starosti co

charge: free of chargezdarma, bez poplatku, gratis

press: press charges against sbvznést obvinění proti komu, podat žalobu na koho, zažalovat koho

reverse: reverse the chargesvolat na účet volaného

acquit: práv. be acquitted on all chargesbýt zproštěn obvinění ve všech bodech obžaloby

additional: additional chargepříplatek, přirážka, dodatečný poplatek

band: banded chargepásmová sazba

bank: ekon. bank chargespoplatky za vedení účtu (a transakce)

bring: bring charges/a legal action against sbvznést obvinění proti komu, zažalovat koho, podat žalobu na koho

call: collect call, BrE reverse charge callhovor na účet volaného

charge: They charged us 200 dollars for it.Naúčtovali nám za to 200 dolarů.

charge: charge sth to sb's accountpřipsat k tíži účtu koho, zaplatit co z účtu koho

charge: BrE reverse the chargesvolat na účet volaného

charge: additional chargedodatečný poplatek, doplatek, příplatek

charge: bank chargesbankovní poplatky

charge: bring charges against sbvznést obvinění proti komu

charge: drop the charges against sbstáhnout obžalobu proti komu

charge: take charge of sb/sthujmout se koho/čeho, vzít si na starost koho co, převzít péči nad kým

charge: put sb in charge of sthdát komu na starost co, svěřit co komu činnost

charge: nurse in chargevrchní sestra

congestion: congestion chargepoplatek za vjezd do centra (města)

criminal: criminal charge(s)obvinění z trestného činu

curate: curate-in-chargezastupující farář

demolition: demolition work/chargedemoliční práce/nálož

dismissal: dismissal of chargeszamítnutí žaloby

excess baggage: excess baggage chargepoplatek za nadváhu zavazadel

extra: extra chargepříplatek

indict: be indicted for/on fraud (charges)být obviněn/obžalován z podvodu

innocent: plead innocent to all chargestrvat na své nevině ve všech bodech obžaloby

lay: lay charges against sbvznést obvinění proti komu policie

postal: postal chargespoštovní poplatky

prefer: prefer a charge against sbvznést obvinění proti komu hl. policie.

reverse: reverse chargepřenesení daňové povinnosti z DPH

sister: ward sister, sister in chargevrchní sestra oddělení, staniční sestra

static: elektr. static chargestatický náboj

stick: make the charges/accusation(s) stickdokázat/potvrdit oprávněnost obvinění

telephone: telephone chargehovorné, telefonní poplatek

token: token chargesymbolický poplatek

charge: He was charged with ...Byl obviněn z ...

charge: He faces several charges.Čelí několika obviněním.

charge: They are my charges.Mám je na starost.

charge: Who is in charge here?Kdo to tady vede?, Kdo tomu tady šéfuje?