Hlavní obsah

curate [ˈkjʊərɪt]

Podstatné jméno

  • círk.kaplancurate-in-chargezastupující farář

Sloveso

  • sth organizovat, zaštiťovat, dozorovat co jako kurátor ap.