Hlavní obsah

vyvinutý

Vyskytuje se v

vyvinout se: Man evolved from apes.Člověk se vyvinul z opice.

vyvinutý: fully developedplně vyvinutý

pressure: apply pressurestlačit, použít tlaku, vyvinout tlak

strain: put a strain on sb/sthvyvinout tlak na koho/co, zatížit co

vyvinout: make an effortvyvinout úsilí