Hlavní obsah

plně

Vyskytuje se v

čára: continuous line, silniční též solid lineplná čára

funkce: function as sth, serve as sthplnit funkci čeho

mít: be sick/weary of sth, be fed up with sthmít už dost/plné zuby čeho

moc: power of attorney, zmocnění procurationpráv. plná moc

na: at full throttlena plný plyn

penze: full board, AmE American planplná penze hotelová ap.

plně: fully-equippedplně vybavený

plný: solid tyretech. plná pneumatika bez dutiny

plyn: i přen. at full throttlena plný plyn

polní: full kit/combat gearplná polní

povinnost: do one's dutyplnit svou povinnost

právem: be justified in doing sthplným právem udělat co

proud: be in full swing/flow/floodbýt v plném proudu

rozsah: fully, in its entiretyv plném rozsahu

rychlost: at high/full speedvelkou/plnou rychlostí

smog: smoggyplný smogu město ap.

udělit: grant/give sb power of attorney, svěřit pravomoci grant/delegate full powers to sbudělit plnou moc komu

úvazek: work full-time/part-time, (be in) full-time/part-time employment(pracovat na) plný/poloviční úvazek

vědomí: be (fully) consciousbýt (plně) při vědomí

zbroj: in full armourv plné zbroji

energie: full of energyplný energie

pusa: talk with one's mouth fullmluvit s plnou pusou

vyvinutý: fully developedplně vyvinutý

závazek: meet one's obligations/liabilities to sb(s)plnit závazky ke komu

zpola: only half-fulljen zpola plný

obrátka: in full swing, in top gearna plné obrátky rozjetý hl. přen.

plíce: scream from the top of one's lungskřičet z plných plic

zub: be fed up with sb/sth, be sick and tired, be sick to death, have a bellyful of sb/sthhovor. mít plné zuby koho/čeho

American: American planplná penze v hotelu

board: full boardplná penze

-breasted: full-breasteds plnými ňadry žena

browned off: be browned off with sthmít už plné zuby čeho, být už otrávený čím

capacity: capacity loadmaximální (povolený) náklad, plné zatížení nosné, nákladové kapacity

career: in full careerv plné rychlosti, v plném proudu

charged: fully chargedplně nabitý baterie ap.

confidence: have complete/every confidence in sb/sthmít (ú)plnou důvěru v koho/co

continuous: continuous lineplná čára

disposal: put sth at sb's (complete) disposaldát co komu (plně) dispozici

duty: carry out one's dutiesplnit své povinnosti

employment: (be in) full/part-time employment(pracovat na) plný/částečný úvazek

equipped: fully-equippedplně vybavený

eventful: eventful lifebohatý život, život plný zážitků

extent: to the fullest extent of the lawpodle všech příslušných zákonů stíhaný ap., v plném rozsahu zákona

faculty: in full possession of one's facultiesplně schopný ovládající všechny smysly

fed up: be fed up with sthmít už plné zuby/až po krk/dost čeho

fig: in full figvyfiknutý, v plné parádě oblečený

full-time: full-time staffzaměstnanci (pracující) na plný úvazek

gale: meteor. whole galeplný vichr 10. stupeň Beaufortovy stupnice

jitters: have the jittersbýt vynervovaný/nervózní, mít nahnáno/plné kalhoty/trému, být podělaný strachy/vyklepaný

justification: with justificationplným právem, oprávněně

justified: be justified in doing sthbýt oprávněn udělat co, oprávněně, plným právem udělat co

letter: řidč. letter of attorneyplná moc, zmocnění

line: solid lineplná čára silniční ap.

load: load displacementvýtlak plně naložené lodi

loaded: loaded with ironyplný ironie

possession: in (full) possession of one's facultieszcela při smyslech, při plném vědomí

potential: fulfil one's potentialvyužít svůj potenciál, využít plně svých možností

power of attorney: grant sb power of attorneyvybavit koho plnou mocí

pump: slang. pump up the volumepustit to na plný pecky, osolit to rádio ap.

rife: be rife with sthjen se hemžit čím, být plný čeho

right: as of rightplným právem, podle práva

short: be short of the target/goalneplnit plán, být za plánem

solid: solid tyreplná pneumatika bez dutiny

sprung: fully sprungplně odpružený, celoodpružený

stacked: stacked full of sthi přen. nabitý čím, plný čeho, zaplněný, nacpaný, zaplněný, zaskládaný, zavalený čím, zaskládaný čím

starlit: starlit nighthvězdná noc, noc plná hvězd

stuffiness: (nasal) stuffinessucpaný nos, plný nos

underway: be underway(už) probíhat, být v plném proudu

undivided: give sb/sth one's undivided attentionvěnovat komu/čemu plnou pozornost, plně se věnovat komu/čemu

backing: have the full backing of sb/sthmít plnou podporu koho/čeho

gangbuster: go/be going gangbustersskvěle šlapat, jet na plné obrátky/plný plyn

pecka: naplno at full blast, at full throttle, s maximálním vypětím flat outna plný pecky