Hlavní obsah

loaded [ˈləʊdɪd]

Vyskytuje se v

bull: kraviny, hovadiny(load of) bull

cobbler: snůška nesmyslů, hovadiny, kecy(load of) cobblers

load: sth with sth naložit/nakládat co čím, nacpat co kamload (up)

load down: with sth naložit, zatížit, obtěžkat koho čím těžkým nákladem ap.load sb down

mind: být velkou úlevou pro kohobe a load off one's mind

bay: nákladiště ve dvoře ap.loading bay

-bearing: nosný plocha ap.load-bearing

capacity: maximální (povolený) náklad, plné zatížení nosné, nákladové kapacitycapacity load

limit: mezní zatíženítech. limit load

loaded: plný ironieloaded with irony

loading: zavážení paliva do reaktorufuel/reactor loading

lock: zajistit a nabít, připravit zbraňAmE, voj. lock and load

occupational: pracovní zátěžoccupational load

oversize: nad(roz)měrný nákladoversize cargo/load

platform: nakládací rampaloading platform

safe: přípustné zatíženítech. safe load

sediment: náplav, usazenina, nánossediment load

spring: pružinový, pružinou stlačovanýtech. spring loaded

static: statická únosnosttech. static load capacity

track: nakládací kolejžel. loading track

dávka: dávka prádla při pranílaundry load, load of laundry

hromada: hromada penězloads of money

nadměrný: nadměrný nákladoversize load

plošina: tech. nakládací plošinaloading platform

snůška: snůška nesmyslůload of nonsense

sugestivní: sugestivní otázkaleading/s podtextem loaded question

založit: založit film do fotoaparátuload the film into the camera

zatížení: maximální zatíženímaximum load

těžký: těžký nákladheavy load

ulevit se: To se mi ulevilo!I am (so) relieved!, That's a load off my chest.

kámen: To mi spadl kámen ze srdce.That's a load/weight off my mind.

spadnout: To mi spadl kámen ze srdce.That is a load off my mind.

srdce: To mi spadl kámen ze srdce.That's a load off my mind.

bucket: of sth hovor. spousty, mnoho, hromady čehobuckets, bucket-loads