Hlavní obsah

burdened [ˈbɜːdnd]

Přídavné jméno

  1. with/by sth zatížený, zavalený čím problémy ap.burdened with debtzadlužený, zatížený dluhem
  2. with/by sth obtěžkaný čím, prohýbající se pod čím břemenem

Vyskytuje se v

burden: burden of proofdůkazní břemeno

beast: beast of burdensoumar

burden: tax burdendaňové zatížení

ease: ease sb of a burdenulehčit komu od břemene

proof: burden of proofdůkazní břemeno

nosnost: loď., dopr. nosnost loditonnage, burden

obtíž: být na obtíž komube a burden to sb

tíha: tíha zodpovědnostiburden of responsibility