Hlavní obsah

burdened [ˈbɜːdnd]

Přídavné jméno

  1. with/by sth zatížený, zavalený čím problémy ap.burdened with debtzadlužený, zatížený dluhem
  2. with/by sth obtěžkaný čím, prohýbající se pod čím břemenem

Vyskytuje se v

beast: beast of burdensoumar

burdened: burdened with debtzadlužený, zatížený dluhem

ease: ease sb of a burdenulehčit komu od břemene

proof: burden of proofdůkazní břemeno

nosnost: tonnage, burdenloď., dopr. nosnost lodi

obtíž: be a burden to sbbýt na obtíž komu

tažný: draught/AmE draft animal, zast. beast of burden/draughttažné zvíře

tíha: burden of responsibilitytíha zodpovědnosti

burden: burden of proofdůkazní břemeno