Hlavní obsah

energie

Vyskytuje se v

obnovitelný: renewable (re)sources (of energy)obnovitelné zdroje (energie)

pohybový: kinetic energyfyz. pohybová energie

solární: solar energy, elektřina solar powertech. solární energie

úspora: energy/costs/fuel/heat savingúspora energie/nákladů/paliva/tepla

načerpat: recharge one's batteriesnačerpat novou energii

překypovat: He is brimming with energy.Překypuje energií.

alternative: alternative energy sourcesalternativní zdroje energie

conservation: fyz. conservation of energyzachování energie

distribution: elektr. power distributionrozvod energie

electric: electric powerelektrická energie

emergency: emergency power unitzáložní zdroj (energie)

energy: law of conservation of energyzákon zachování energie

expenditure: energy expenditure, expenditure of energyvýdej/vynaložení energie

generation: power generationvýroba elektřiny/energie

motive: motive energykinetická/hybná energie

output: energy outputenergetický výkon, výdej energie

power: power generationvýroba energie

principle: principle of conservation of energyzákon zachování energie

supply: power supplydodávky elektřiny/energie

unbridled: unbridled energynespoutaná energie mládí ap.

waste: power wasteplýtvání energií

energie: electric powerelektrická energie