Hlavní obsah

distribution [ˌdɪstrɪˈbjuːʃən]

Podstatné jméno

  1. distribuce, rozesílání, prodej zboží ap., rozdělování, přidělování, rozdávání přídělů ap., rozvoz, rozvážení, šíření tisku ap.elektr. power distributionrozvod energieemergency food distributionnouzové přidělování potravinekon. distribution chain/networkdistribuční/prodejní řetězec/síťekon. distribution cost(s)distribuční nákladyelektr. distribution boardrozvodná deskaelektr. distribution mainshlavní rozvodné vedenítech. distribution outputdodávka plynu ap.
  2. rozdělení majetku, dividend ap., rozložení četnosti ap.stat. distribution curvekřivka rozloženíekon. wealth distributionrozdělení bohatství
  3. distribuce filmová, uvádění do kin

Vyskytuje se v

spatial: prostorové rozloženíspatial distribution

síť: ekon. prodejní/distribuční síťsales/distribution network

distribution: rozvod energieelektr. power distribution