Hlavní obsah

backing [ˈbækɪŋ]

Vyskytuje se v

back: sth sousedit zadní částí, zezadu sousedit s čím, být zadní stranou k čemu budova ap.back onto

backdoor: zadní vchodback door

back room: zákulisí politické ap.back-room

back street: upadající čtvrťback streets

back up: podpořit kohoback sb up

beat: odrazit útokbeat off, beat back

bump: dopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé realitycome (back) down to earth with a bump

call back: zavolat nazpátek komucall sb back

creep: vloudit se chyba ap., vkrást se, vplížit secreep in/back

door: dělat co tajně, pokoutnědo sth by the back door

duck: jako házet hrách na stěnu(like) water off a duck's back

get back: sb ozvat se zpět komu, zpátky zkontaktovat koho e-mailem ap.get back to

give back: to sb vrátit, dát zpět co komugive sth back

hold back: zadržet, zadržovat koho/co, (za)bránit (v tom) komuhold sb/sth back

keep back: zamlčet, zatajit cokeep sth back

knock back: srazit, posunout zpět, zbrzdit koho v pokrokuknock sb back

lorry: Je to kradené/za pět prstů. zbožíIt has fallen off the back of a lorry.

mind: vzpomínat na co, vrátit se ve vzpomínkách kamcast one's mind back to sth

own: oplatit to, vrátit to komu, vyřídit si účty s kým něco špatnéhoget one's own back on sb

pare: sth zredukovat, snížit, osekat copare (down)/(back)

pay back: for sth oplatit komu co odplatoupay sb back

prune: sth prořezat, prostříhat co strom ap.prune (back)

put back: odložit, posunout na později událostput sth back

ring back: zavolat komu zpátkyring sb back

seat: ustoupit do pozadí přenechat rozhodování ap. ostatnímtake a back seat

set back: sth hovor. stát koho co, přijít koho na kolik o ceněset sb back

sew: přišít co utržené ap.sew sth back (on)

small: kříž dolní část zadsmall of the back

square: znovu na začátku, znovu od píky v řešení problému ap.back to square one

stab: vrazit komu nůž do zad, dát komu ránu pod pásstab sb in the back

take back: vrátit, odnést zpět špatné zboží do obchodu ap.take sth back

throw back: at sb připomenout, předhodit, omlátit o hlavu komu co nepříjemné z minulostithrow sth back

trace: sth zjistit (zpětně) co, (vy)sledovat co původ ap.trace (back)

try back: zkusit se znovu dovolat komu po neúspěšném pokusutry sb back

wall: být přitlačen ke zdihave one's back to the wall

arch: hrbit search one's back

-backed: podporovaný odboryunion-backed

backing: doprovodné vokályhud. backing vocals

back out: odstoupit od smlouvyback out of the contract

bend: zaklonit sebend back(wards)

contract: odstoupit od smlouvyekon. back out of the contract

curtain: zatáhnout závěsydraw/pull back the curtains

entrance: boční/zadní vchodside/back entrance

far: již v (roce) ...as far back as (in) ...

feed: mít odezvu, poskytovat zpětnou vazbufeed back

fling: hodit hlavou dozadufling back one's head

garden: zahrádka za domemback garden

glance: letmo se ohlédnoutglance back

group: doprovodná skupinabacking group

guarantee: záruka na vrácení peněz při nespokojenosti s výrobkemmoney-back guarantee

laid-back: pohodářlaid-back guy

lying: leh na zádechlying on back

money: záruka na vrácení peněz při nespokojenosti se zbožím ap.money-back guarantee

neck: zátylek, šíje zadní část krkuback of the neck

odometer: stočit tachometr stavroll back the odometer

paper: podlepený papírem, brožovanýpaper-backed

passage: řiť, konečníkhovor. back passage

pedal: protisměrná brzda, torpédo na koleback pedal brake

pin: přišít komu uši odstávajícípin back sb's ears

rent: dlužné nájemnérent arrears, back rent

slap: poplácat koho po zádechslap sb on the back

slash: zpětné lomítkoback slash

slick: ulíznout si vlasy dozaduslick one's hair back

stand: ustoupit stranou/dozadustand aside/back

then: tenkrátback then

turn back: poslat zpět, vrátit kohoturn sb back

way: odedávnafrom way back

wing: šípové křídloswept-back wing

yard: dvorek za domemback yard

anxious: Už se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.He was anxious to get back to work.

back off: Do toho se nepleť. Já to zvládnu.Back off! I'll manage it.

cut back: Měl bys omezit cukry.You should cut back on sugar.

date back: Tento zákon vznikl již v 15. stol.This law dates back to the 15th century.

pain: Trpí bolestmi zad.He suffers from back pain.

place: Dej to zpátky na místo.Put it back to its place.

press: Přitiskl se zády ke zdi.He pressed his back to the wall.

right: Hned budu zpátky.I'll be right back.

bederní: bederní pásback wrap/belt

cesta: na zpáteční cestěon the way back

čtveřice: sport. obranná čtveřiceback four

čtvrť: chudinská čtvrťshanty town, slum(s), slum area, back streets, AmE euf. wrong side of the track

držet se: držet se (opo)dál od čehokeep back, stay away from sth

hrbit: hrbit zádaarch one's back, při chůzi stoop

ležet: ležet na zádechlie on one's back

nájemné: dlužné nájemnérent arrears, back rent

nést: nést na zádechco carry sth on one's back, hump sth, koho carry sb piggyback

odstoupit: odstoupit od smlouvywithdraw from/back out of/cancel the contract

plyn: ubrat plynthrottle back, ease up on the gas

popadnout: popadnout dechcatch one's breath, znovu get one's breath back

přenést: přenést koho zpět do realitybring sb back to reality

přenést se: přenést se do minulostigo back in time

sedadlo: zadní sedadlo v autěback/rear seat

ubrat: ubrat plynthrottle back, decrease (the) throttle

vchod: hlavní/vedlejší/zadní vchodmain/side/back entrance/door

vrátit: vrátit peníze komupři reklamaci refund sb's money, give sb his/her money back, uhradit výlohy reimburse sth

vyřídit: vyřídit si účty s kýmpřen. settle one's accounts with sb, get one's own back on sb, pay off a score with sb

vytanout: vytanout na mysli komucome (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb, myšlenka, odpověď ap. suggest itself, napadnout cross sb's mind

ani: Byl zpátky ani ne za hodinu.He was back in less than an hour.

: Až se vrátí, zavolej.Call me when he gets back.

dozadu: Sednu si dozadu.I will sit in the back.

ex: vypít co na exdrink sth in one (go), kopnou do sebe knock sth back, toss sth down

hned: Přijdu hned.vrátím se I'll be right back., dorazím I'll be there in a moment.

chvíle: Měla by se každou chvíli vrátit.She should be back any minute (now).

ihned: Přijdu ihned.I'll be back in a minute.

krýt: krýt si zádacover one's back

možná: Možná se zítra vrátím.I may be back tomorrow.

narovnat: narovnat (si) zádastraighten one's back

naštěstí: Naštěstí se vrátil včas.Fortunately, he came back on time.

návrat: při návratuna cestě zpět on the way back

ohlížet se: Neohlížej se!Don't look back!

opět: přijít opět do módycome back into fashion

oplatit: oplatit to komuslužbu repay sb, pomstít se ap. get even with sb, hovor. get sb back, ránu hit/strike back

plácat: plácat koho po zádechpat sb on the backs

posunout: posunout co na později odložitput off, postpone, BrE též put back sth

právě: Právě se vrátil.He has (only) just come back.

převalit se: převalit se na bok/břicho/zádaroll/turn over on one's side/stomach/back

při: při cestě zpěton the way back

přihlížet: nečinně přihlížetstand (idly) by, sit back

stáhnout: Stáhla si vlasy dozadu.She tied her hair back.

stavět se: stavět se na čí stranusupport sb, back sb up, side with sb

ustoupit: Ustoupil zpět.He stepped back(wards).

: už roku 1250as far back as in 1250

vrátit se: Hned se vrátím.I will be right back.

housle: přen. hrát druhé housleplay second fiddle, take a back seat

kolej: vrátit se do starých/zaběhaných/vyjetých kolejíget back into the groove/rut, return to one's old ways, ke špatným návykům revert to type

kudla: vrazit komu kudlu do zad zraditstab sb in the back

mýt: Ruka ruku myje.Scratch my back and I'll scratch yours., You roll my log and I'll roll yours.

obrátit se: obrátit se ke komu zády zavrhnout ap.turn one's back on sb

otočit se: otočit se ke komu zádyturn one's back on sb

plést: plést si na sebe bičmake a rod for one's own back

spočítat: spočítat to komu oplatitget even with sb, get sb back, get back at sb

vrazit: přen. vrazit komu nůž do zad zraditstab sb in the back

vrtat: Vrtá mi hlavou, zda ...It makes me wonder if ..., již déle It's been niggling at the back of my mind ...

vypít: vypít co na exdrink off, drink sth in one (go), kopnout do sebe knock back, AmE chug(alug) sth