Hlavní obsah

backed [bækt]

Vyskytuje se v

back: back ontosth sousedit zadní částí, zezadu sousedit s čím, být zadní stranou k čemu budova ap.

backdoor: back doorzadní vchod

back room: back-roomzákulisí politické ap.

back street: back streetsupadající čtvrť

back up: back sb uppodpořit koho

beat: beat off, beat backodrazit útok

bump: come (back) down to earth with a bumpdopadnout tvrdě na zem, vrátit se (rázem) do tvrdé reality

call back: call sb backzavolat nazpátek komu

creep: creep in/backvloudit se chyba ap., vkrást se, vplížit se

door: do sth by the back doordělat co tajně, pokoutně

duck: (like) water off a duck's backjako házet hrách na stěnu

get back: get back tosb ozvat se zpět komu, zpátky zkontaktovat koho e-mailem ap.

give back: give sth backto sb vrátit, dát zpět co komu

hold back: hold sb/sth backzadržet, zadržovat koho/co, (za)bránit (v tom) komu

keep back: keep sth backzamlčet, zatajit co

knock back: knock sb backsrazit, posunout zpět, zbrzdit koho v pokroku

lorry: It has fallen off the back of a lorry.Je to kradené/za pět prstů. zboží

mind: cast one's mind back to sthvzpomínat na co, vrátit se ve vzpomínkách kam

own: get one's own back on sboplatit to, vrátit to komu, vyřídit si účty s kým něco špatného

pare: pare (down)/(back)sth zredukovat, snížit, osekat co

pay back: pay sb backfor sth oplatit komu co odplatou

prune: prune (back)sth prořezat, prostříhat co strom ap.

put back: put sth backodložit, posunout na později událost

ring back: ring sb backzavolat komu zpátky

seat: take a back seatustoupit do pozadí přenechat rozhodování ap. ostatním

set back: set sb backsth hovor. stát koho co, přijít koho na kolik o ceně

sew: sew sth back (on)přišít co utržené ap.

small: small of the backkříž dolní část zad

square: back to square oneznovu na začátku, znovu od píky v řešení problému ap.

stab: stab sb in the backvrazit komu nůž do zad, dát komu ránu pod pás

take back: take sth backvrátit, odnést zpět špatné zboží do obchodu ap.

throw back: throw sth backat sb připomenout, předhodit, omlátit o hlavu komu co nepříjemné z minulosti

trace: trace (back)sth zjistit (zpětně) co, (vy)sledovat co původ ap.

try back: try sb backzkusit se znovu dovolat komu po neúspěšném pokusu

wall: have one's back to the wallbýt přitlačen ke zdi

arch: arch one's backhrbit se

-backed: union-backedpodporovaný odbory

backing: hud. backing vocalsdoprovodné vokály

back out: back out of the contractodstoupit od smlouvy

bend: bend back(wards)zaklonit se

contract: ekon. back out of the contractodstoupit od smlouvy

curtain: draw/pull back the curtainszatáhnout závěsy

entrance: side/back entranceboční/zadní vchod

far: as far back as (in) ...již v (roce) ...

feed: feed backmít odezvu, poskytovat zpětnou vazbu

fling: fling back one's headhodit hlavou dozadu

garden: back gardenzahrádka za domem

glance: glance backletmo se ohlédnout

group: backing groupdoprovodná skupina

guarantee: money-back guaranteezáruka na vrácení peněz při nespokojenosti s výrobkem

laid-back: laid-back guypohodář

lying: lying on backleh na zádech

money: money-back guaranteezáruka na vrácení peněz při nespokojenosti se zbožím ap.

neck: back of the neckzátylek, šíje zadní část krku

odometer: roll back the odometerstočit tachometr stav

paper: paper-backedpodlepený papírem, brožovaný

passage: hovor. back passageřiť, konečník

pedal: back pedal brakeprotisměrná brzda, torpédo na kole

pin: pin back sb's earspřišít komu uši odstávající

rent: rent arrears, back rentdlužné nájemné

slap: slap sb on the backpoplácat koho po zádech

slash: back slashzpětné lomítko

slick: slick one's hair backulíznout si vlasy dozadu

stand: stand aside/backustoupit stranou/dozadu

then: back thentenkrát

turn back: turn sb backposlat zpět, vrátit koho

way: from way backodedávna

wing: swept-back wingšípové křídlo

yard: back yarddvorek za domem

anxious: He was anxious to get back to work.Už se nemohl dočkat, až se vrátí do práce.

back off: Back off! I'll manage it.Do toho se nepleť. Já to zvládnu.

cut back: You should cut back on sugar.Měl bys omezit cukry.

date back: This law dates back to the 15th century.Tento zákon vznikl již v 15. stol.

pain: He suffers from back pain.Trpí bolestmi zad.

place: Put it back to its place.Dej to zpátky na místo.

press: He pressed his back to the wall.Přitiskl se zády ke zdi.

right: I'll be right back.Hned budu zpátky.

bederní: back wrap/beltbederní pás

cesta: on the way backna zpáteční cestě

čtveřice: back foursport. obranná čtveřice

čtvrť: shanty town, slum(s), slum area, back streets, AmE euf. wrong side of the trackchudinská čtvrť

držet se: keep back, stay away from sthdržet se (opo)dál od čeho

hrbit: arch one's back, při chůzi stoophrbit záda

ležet: lie on one's backležet na zádech

nájemné: rent arrears, back rentdlužné nájemné

nést: co carry sth on one's back, hump sth, koho carry sb piggybacknést na zádech

odstoupit: withdraw from/back out of/cancel the contractodstoupit od smlouvy

plyn: throttle back, ease up on the gasubrat plyn

popadnout: catch one's breath, znovu get one's breath backpopadnout dech

přenést: bring sb back to realitypřenést koho zpět do reality

přenést se: go back in timepřenést se do minulosti

sedadlo: back/rear seatzadní sedadlo v autě

ubrat: throttle back, decrease (the) throttleubrat plyn

vchod: main/side/back entrance/doorhlavní/vedlejší/zadní vchod

vrátit: při reklamaci refund sb's money, give sb his/her money back, uhradit výlohy reimburse sthvrátit peníze komu

vyřídit: přen. settle one's accounts with sb, get one's own back on sb, pay off a score with sbvyřídit si účty s kým

vytanout: come (unbidden) to/rise up in sb's mind, náhle spring to sb's mind, vzpomínka come back to sb, myšlenka, odpověď ap. suggest itself, napadnout cross sb's mindvytanout na mysli komu

ani: He was back in less than an hour.Byl zpátky ani ne za hodinu.

: Call me when he gets back.Až se vrátí, zavolej.

dozadu: I will sit in the back.Sednu si dozadu.

ex: drink sth in one (go), kopnou do sebe knock sth back, toss sth downvypít co na ex

hned: vrátím se I'll be right back., dorazím I'll be there in a moment.Přijdu hned.

chvíle: She should be back any minute (now).Měla by se každou chvíli vrátit.

ihned: I'll be back in a minute.Přijdu ihned.

krýt: cover one's backkrýt si záda

možná: I may be back tomorrow.Možná se zítra vrátím.

narovnat: straighten one's backnarovnat (si) záda

naštěstí: Fortunately, he came back on time.Naštěstí se vrátil včas.

návrat: na cestě zpět on the way backpři návratu

ohlížet se: Don't look back!Neohlížej se!

opět: come back into fashionpřijít opět do módy

oplatit: službu repay sb, pomstít se ap. get even with sb, hovor. get sb back, ránu hit/strike backoplatit to komu

plácat: pat sb on the backsplácat koho po zádech

posunout: put off, postpone, BrE též put back sthposunout co na později odložit

právě: He has (only) just come back.Právě se vrátil.

převalit se: roll/turn over on one's side/stomach/backpřevalit se na bok/břicho/záda

při: on the way backpři cestě zpět

přihlížet: stand (idly) by, sit backnečinně přihlížet

stáhnout: She tied her hair back.Stáhla si vlasy dozadu.

stavět se: support sb, back sb up, side with sbstavět se na čí stranu

ustoupit: He stepped back(wards).Ustoupil zpět.

: as far back as in 1250už roku 1250

vrátit se: I will be right back.Hned se vrátím.

housle: play second fiddle, take a back seatpřen. hrát druhé housle

kolej: get back into the groove/rut, return to one's old ways, ke špatným návykům revert to typevrátit se do starých/zaběhaných/vyjetých kolejí

kudla: stab sb in the backvrazit komu kudlu do zad zradit

mýt: Scratch my back and I'll scratch yours., You roll my log and I'll roll yours.Ruka ruku myje.

obrátit se: turn one's back on sbobrátit se ke komu zády zavrhnout ap.

otočit se: turn one's back on sbotočit se ke komu zády

plést: make a rod for one's own backplést si na sebe bič

spočítat: get even with sb, get sb back, get back at sbspočítat to komu oplatit

vrazit: stab sb in the backpřen. vrazit komu nůž do zad zradit

vrtat: It makes me wonder if ..., již déle It's been niggling at the back of my mind ...Vrtá mi hlavou, zda ...

vypít: drink off, drink sth in one (go), kopnout do sebe knock back, AmE chug(alug) sthvypít co na ex