Hlavní obsah

plný

Přídavné jméno

  1. (vyplněný) čeho full of sth, filled with sth(nacpaný lidmi ap.) (over)crowdedplný životafull of life, vital, lifefultech. plná pneumatika bez dutinysolid tyredopr. plná čára na silnicisolid lineplný nos(nasal) stuffiness, stuffy nose
  2. (úplný, naprostý) full, completeplné jízdnéfull farevoj. plná polnífull combat gear(práce na) plný úvazekfull-time jobpráv. plná mocpower of attorney, procurationv plném zněníunabridged
  3. (postava ap.) stoutform. portly, corpulent, plump

Vyskytuje se v

čára: continuous line, silniční též solid lineplná čára

mít: be sick/weary of sth, be fed up with sthmít už dost/plné zuby čeho

moc: power of attorney, zmocnění procurationpráv. plná moc

na: at full throttlena plný plyn

penze: full board, AmE American planplná penze hotelová ap.

plný: solid tyretech. plná pneumatika bez dutiny

plyn: i přen. at full throttlena plný plyn

polní: full kit/combat gearplná polní

právem: be justified in doing sthplným právem udělat co

proud: be in full swing/flow/floodbýt v plném proudu

rozsah: fully, in its entiretyv plném rozsahu

rychlost: at high/full speedvelkou/plnou rychlostí

smog: smoggyplný smogu město ap.

udělit: grant/give sb power of attorney, svěřit pravomoci grant/delegate full powers to sbudělit plnou moc komu

úvazek: work full-time/part-time, (be in) full-time/part-time employment(pracovat na) plný/poloviční úvazek

zbroj: in full armourv plné zbroji

energie: full of energyplný energie

pusa: talk with one's mouth fullmluvit s plnou pusou

zpola: only half-fulljen zpola plný

obrátka: in full swing, in top gearna plné obrátky rozjetý hl. přen.

plíce: scream from the top of one's lungskřičet z plných plic

zub: be fed up with sb/sth, be sick and tired, be sick to death, have a bellyful of sb/sthhovor. mít plné zuby koho/čeho

American: American planplná penze v hotelu

board: full boardplná penze

-breasted: full-breasteds plnými ňadry žena

browned off: be browned off with sthmít už plné zuby čeho, být už otrávený čím

capacity: capacity loadmaximální (povolený) náklad, plné zatížení nosné, nákladové kapacity

career: in full careerv plné rychlosti, v plném proudu

confidence: have complete/every confidence in sb/sthmít (ú)plnou důvěru v koho/co

continuous: continuous lineplná čára

employment: (be in) full/part-time employment(pracovat na) plný/částečný úvazek

eventful: eventful lifebohatý život, život plný zážitků

extent: to the fullest extent of the lawpodle všech příslušných zákonů stíhaný ap., v plném rozsahu zákona

fed up: be fed up with sthmít už plné zuby/až po krk/dost čeho

fig: in full figvyfiknutý, v plné parádě oblečený

full-time: full-time staffzaměstnanci (pracující) na plný úvazek

gale: meteor. whole galeplný vichr 10. stupeň Beaufortovy stupnice

jitters: have the jittersbýt vynervovaný/nervózní, mít nahnáno/plné kalhoty/trému, být podělaný strachy/vyklepaný

justification: with justificationplným právem, oprávněně

justified: be justified in doing sthbýt oprávněn udělat co, oprávněně, plným právem udělat co

letter: řidč. letter of attorneyplná moc, zmocnění

line: solid lineplná čára silniční ap.

loaded: loaded with ironyplný ironie

possession: in (full) possession of one's facultieszcela při smyslech, při plném vědomí

power of attorney: grant sb power of attorneyvybavit koho plnou mocí

pump: slang. pump up the volumepustit to na plný pecky, osolit to rádio ap.

rife: be rife with sthjen se hemžit čím, být plný čeho

right: as of rightplným právem, podle práva

solid: solid tyreplná pneumatika bez dutiny

stacked: stacked full of sthi přen. nabitý čím, plný čeho, zaplněný, nacpaný, zaplněný, zaskládaný, zavalený čím, zaskládaný čím

starlit: starlit nighthvězdná noc, noc plná hvězd

stuffiness: (nasal) stuffinessucpaný nos, plný nos

underway: be underway(už) probíhat, být v plném proudu

undivided: give sb/sth one's undivided attentionvěnovat komu/čemu plnou pozornost, plně se věnovat komu/čemu

backing: have the full backing of sb/sthmít plnou podporu koho/čeho

gangbuster: go/be going gangbustersskvěle šlapat, jet na plné obrátky/plný plyn

pecka: naplno at full blast, at full throttle, s maximálním vypětím flat outna plný pecky